Archive for september, 2009

Sivil ulydighet?

(Dette avisinnlegget ble sendt til DagenMagazinet 24.sept. Noen få endringer/tilføyelser er gjort siden.) Innlegget kom i avisen tirs. 29.sept. Kommentert 2.feb.2011 i kronikk av Kjell Askildsen i DagenM.  Anbefaler å lese den.) Frikirkens julemesse

I DagenMagazinet, ons.23.sept. oppfordrer Dagrun Eriksen Kristiansand Frikirke til sivil ulydighet mot Lotteritilsynets avslag på søknad om å få arrangere misjonslotteri. At dette avslaget er urettferdig og antikristelig begrunnet er mye trolig. Det gir likevel ikke Frikirken i Kristiansand tillatelse ut fra Guds Ord å gå til sivil ulydighet. Gud sier jo i sitt ord gjennom Paulus: Hver og en skal underordne seg de myndigheter han har over seg. For det er ikke øvrighet uten av Gud, men de som finnes, er innsatt av Gud. (Rom 13:1)

Er den rødgrønne regjeringen innsatt av Gud? Ja, som vi ser, i følge Guds Ord er den. Romerrikets øvrighet på Paulus sin tid var enda mer ugudelig enn den regjering vi har nå. Likevel var Guds vilje at de kristne skulle adlyde den, for den var innsatt av Gud.

Hvor mange kristne det er i Norge som tror at den regjeringen vi  nå har er innsatt av Gud, vet jeg ikke. Av det jeg har lest og fulgt med i av kristne medier, har ikke dette vært stort framme. Det er derfor kanskje på sin plass at vi alle nå blir mint om dette ordet av Paulus.

Kan vi noen gang nekte å adlyde øvrigheten? Ja, men bare i de tilfellene myndigheten befaler oss å gjøre imot Guds vilje! Bare da er vi forpliktet til å lyde Gud mer enn mennesker (Apgj 4:19-20). Men hvor står det i Guds velsignede ord et påbud til oss kristne om å arrangere misjonsmesser, julemesser og basarer til inntekt for misjonsarbeidet?
Misforstå meg ikke. Jeg tror at opp gjennom tiden har disse messene vært til stor hjelp og velsignelse i arbeidet med å utbre evangeliet, og de mange misjonskvinnene som har sett det som sitt kall og sin glede å få være med i misjonsarbeidet på denne måten, vil jeg ikke frata frimodigheten og gleden med det jeg skriver. Likevel er ikke misjonsmesser påbudt i Skriften. Det er en menneskelig tradisjon og et redskap, men ikke påbudt.

Det vi kan spørre om i den situasjonen vi er kommet i er: Hva er det Gud vil oss nå? Hvorfor vant de rødgrønne fram også ved dette valget? Har Gud noe med det å gjøre? Kan det være at Gud nå tenker på å frata oss alle de falske støttene som vi har satt vår lit til? Kan det være at Han tenker på å gi oss vanskelige tider framover for om mulig å få oss til å vende om fra våre selvvalgte veier og slå inn på Hans veier? Sal 118:8-9 sier det så sant:
Det er bedre å ta sin tilflukt til Herren enn å stole på mennesker.
Det er bedre å ta sin tilflukt til Herren enn å stole på fyrster.

Idag har mange kristne blitt overlistet av vantro teologer til nærmest å forakte Det gamle Testamentet (Tanach). Men Tanach var Jesus sin Bibel. Det var den Han fulgte og oppfylte med sitt komme, sin gjerning og sitt liv. Og det var Tanach som var apostlenes Bibel. Det var ut fra Tanachs kilder de skrev om Jesus og livet i Ham i Det nye Testamentet. Og Paulus sier: Men alt dette hendte dem som forbilder, og det er skrevet til formaning for oss, som de siste tider er kommet til. (1Kor 10:11)

Til vårt emne, å gjøre seg avhengig av hjelp utenfra, les f.eks. Jes 30!

Gud kaller oss kristne til å vende om. Vi er medskyldige i det vi nå opplever, at vårt folk avkristnes mer og mer. Gud vil gjerne se oss vende om fra våre selvvalgte liv og søke Han i vår nød. Vi bør derfor gjøre Daniels bønn i Dan.9 til vår bønn og be for vårt land og folk og sette vår lit til Herren! La oss ikke hate våre myndigheter og trosse dem, men be for dem! La oss be for kongen og hans hus, for regjering og storting, departementsansatte og komunestyrer, rettspleien, politi og justismyndighet for øvrig, våre skoler og kristenfolkets ledere: (Matt 5:44/1.Tim 2:1). La oss så vise i våre liv at det er Jesus som er Herre og konge over oss og ikke gi verden grunn til å spotte Gud og hans ord på grunn av oss!

september 24, 2009 at 3:02 pm Legg igjen en kommentar

Skjebnevalg?

rød knappTo dager igjen. Dagen nærmer seg. Over sju hundre tusen har blå knappallerede valgt. De fleste gjør det på valgdagen. Hva resultatet blir, rødt eller blått, er selv nå så nært, et åpent spørsmål

Situasjonen er alvorlig. Blir det rødt, vil avkristningen med tanke på lovverket, sannsynligvis fortsette. Blir det blått er det likevel ikke sikkert at den nye «ekteskapsloven» vil bli omgjort. Til det er det for mange av de blåe i tillegg til de røde som går inn for den.

Så er det Kirken, den Norske. Der er situasjonen alarmerende. Den utvikler seg mer og mer som skjøgekirke. Den skulle være tro mot Gud, men har i stor grad valgt heller å være tro mot verden og dens forventninger og krav, implisitt Statens.

Noen gjør en imponerende og rosverdig innsats for å snu utviklingen: Stiftelsen «Mor, far, barn», Foreldrerett.no og Nordisk Nettverk for Ekteskapet (se Lenker) og privatpersoner som Nina Karin Monsen (se Google: NKM Wikipedia og Kronikker av NKM: Bevarekteskapet).

Mer enn å stemme ved dette valget, noe alle kristne bør gjøre, er jeg sikker på at å frembære nødsbønner til vår himmelske Far i Jesu navn for land og folk, er det viktigste vi kan gjøre nå. Og da ligger det oss vel på hjertet å be om at Gud snur situasjonen, er oss nådig for Jesu skyld og frelser oss fra våre synder. Men siden vi ikke vet hva som er best for oss, bør vi be som Jesus ba: Skje ikke min eller vår vilje, bare din (Matt.26:39).

For hva vet vi om vårt beste? Vi vil gjerne ha det som nå. Frihet, velstand, sikkerhet for de frie kristne institusjonene både n.d.gj. friheten til å velge ansatte, frihet til å følge en læreplan som er tro mot Bibelen og økonomisk statsstøtte. Videre frihet for Kirken til å velge sine prester og biskoper uten innblanding fra Staten og frihet for frikirker og organisasjoner til å velge sine ansatte uten trussel om å miste statsstøtte, osv.

Men kanskje ser Gud at vi som kristenfolk nå trenger å bli fratatt alle krykkene vi støtter oss til, slik at Han alene får bli vårt håp og vår hjelper. Det spørs om vi ikke trenger det mer enn noe annet. La oss derfor be: Skje DIN vilje! 

La oss også gjøre Daniels bekjennelse og bønn til vår bønn:

Å Herre! Du store og forferdelige Gud, som holder din pakt og bevarer miskunn mot dem som elsker deg og holder dine bud!
Vi har syndet og gjort ille, vært ugudelige og satt oss opp mot deg. Vi har veket av fra dine bud og dine lover…..Du, Herre, er rettferdig, men vi må skamme oss….. Herre! Vi må skamme oss, våre konger, våre fyrster og våre fedre, fordi vi har syndet mot deg….. Min Gud, vend ditt øre hit og hør! …… Ikke våre egne rettferdige gjerninger legger vi til grunn for våre ydmyke bønner som vi bærer fram for ditt åsyn, men din store barmhjertighet.
Herre, hør! Herre, tilgi! Herre, gi akt og gjør det, dryg ikke – for din egen skyld, min Gud!
(Dan 9:4-19)

september 12, 2009 at 12:55 pm Legg igjen en kommentar


Kategorier