Archive for oktober, 2009

Regjeringen sang Kongesangen!

Er det noe å skrive om, sier du. Det er jo fast tradisjon når kongen er til stede for å lese trontalen at regjeringen synger første vers av «Gud sign vår konge god». Ja, det er sant! Men for meg var det en sterk opplevelse å se den nye regjeringen synge sangen denne gang.

Der stod Jens Stoltenberg og Kristin Halvorsen i fremste rekke og sang. Og jeg tenkte: Ennå er det slik at uansett livssyn hos regjeringsmedlemmene, så må de synge denne bønnen til Gud, også de som ikke tror på Han. Og de sang:

Kong Harald    Gud sign vår konge god!
    Sign ham med kraft og mot
    sign hjem og slott!
    Lys for ham ved din Ånd,
    knytt med din sterke hånd
    hellige troskapsbånd
    om folk og drott!

Måtte denne bønnen være i våre alles hjerter, vi som tror på den levende Gud. Han valgte å se i nåde til et lite land og et lite folk her oppe i nord. Tusen år etter at Jesus gav sitt liv for verden for å ta bort dens syndeskyld, kom våre forfedre i kontakt med evangeliet, og sakte, men sikkert skulle det gjennom nye tusen år innta land og folk. Det kom til å bety uendelig mye godt for oss alle.

Men hva nå? Siden begynnelsen av siste halvdel av 1800-tallet har innflytelsesrike personer og partier litt etter litt klart å fjerne kristendommens makt over folket i den grad at vi nå, med god hjelp av en ettergivende og frafallen kirkeledelse, er på vei tilbake til hedenskapet.

Derfor står en regjering nærmest blottet for kristentro og synger: «Gud sign vår konge god»

Da jeg så og hørte på dem, var det med blandede følelser. Jeg drømmer om en dag å få høre Jens Stoltenberg, Kristin Halvorsen og resten av regjeringen synge sangen av et helt hjerte. Høyst sannsynlig en fåfengt drøm. Men jeg ønsker av hjertet at  det må skje. Kristin, du bærer Jesus sitt herre-navn, Kristus. Måtte han bli Frelser og Herre i ditt liv! Også du har en udødelig sjel. Den bør du tenke på før det blir for sent.

Og tenk, Jens, også du har et bibelsk navn, riktignok modifisert, men Johannes er opprinnelsen, og hva det betyr? Jo, «Herren har vært nådig«. Er det profetisk med tanke på Norge, at Gud har vært nådig, men at nådetiden er i ferd med å renne ut? Er du, Jens, den mannen som skal føre Norge det siste stykket mot katastrofen? Det ligger ennå i det skjulte.

Men Jens, både du og andre burde tenke litt over, om ikke de gode forhold vi har hatt i Norge skyldes at Herren har vært oss nådig. Nå ser vi et samfunn hos oss og i en verden for øvrig som holder på å gå under pga. ugudelighet, mangel på faste normer, sannhet og gudsfrykt. Og pengene strekker ikke til for å betale regningen.

Soria Moria av Kittelsen

Soria Moria av Kittelsen

 Soria Moria kan ikke bli annet enn en nytteløs drøm så lenge vi fortsetter å velge å styre etter våre egne tanker og lyster på tvers av Guds livslover.

Så lenge følgene ikke kommer umiddelbart, tror vi at det skal gå bra. Men Gud sier gjennom Jesaia:  «Er det ikke slik: «Jeg har tidd helt fra fordums tid, derfor fryktet du ikke for meg?» (57:11b).

Ubotferdigheten i Israel endte til slutt med at de ble hærtatt og fordrevet bort fra landet. Så kanskje vi skulle låne øre til Paulus som sier at «disse ting hendte som forbilder for oss, så vi ikke skal ha lyst til det onde, slik de hadde lyst til det, det er skrevet til formaning for oss, som de siste tider er kommet til.» (1Kor 10:6 og 11b).

Ninive vendte om ved Jonas’ forkynnelse og ble spart for en tid. Men Norge? Ja, hva med Norge?

oktober 11, 2009 at 9:40 pm Legg igjen en kommentar

De siste dagers forførelse

Slangen i EdenAt Gud vil at alle mennesker skal bli frelst, er en udiskutabel kjennsgjerning i Bibelen. Ord som:
«For så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv.»(Joh 3:16) og
«han som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhets erkjennelse.»(1Tim 2:4) – vitner om det.

Likevel er det ingenting som er så vanskelig for et menneske som å bli frelst. Jesus har et sted sammenlignet det med en trang dør og en smal vei som få vil gå inn gjennom og følge – et annet sted med en kamel som prøver å komme gjennom et nåløye. Ja han sier at  «For mennesker er det umulig» . Så føyer han til: «men ikke for Gud. For alt er mulig for Gud!» (Mark 10:27)

Skal et menneske bli frelst, så må altså Gud gjøre det. Og Han bruker så mange ting for å få oss i tale. Går det ikke med det gode, så prøver Han noen ganger med det onde. Han kaller på oss i samvittigheten. Og svarer vi med å søke Han, så har Han lovet: «Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det bli lukket opp for dere.» (Matt 7:7)
I Esek 18:23 sier Gud gjennom profeten:
«Skulle jeg ha behag i den ugudeliges død? sier Herren Herren. – Mon ikke heller i at han vender om fra sin vei og lever?» Så ser du at Gud vil at du skal leve, ja, leve evig. Vil du det? Jesus har gjort det mulig ved at Han har tatt straffen for våre synder. Det gjelder også for deg!

Men Gud tvinger ingen. Vil ikke et menneske tro på Jesus til frelse, så får det lov til å la være. Et menneske har i sin natur som et uomvendt menneske, en fra Adam nedarvet  mistillit til Gud og en frykt for Gud som gjør at det vil holde Gud på avstand. I tillegg har Satan en forbundsfelle i menneskets natur (også nedarvet fra Adam). Men ikke bare det. Han har bindinger på mennesket som er så sterke at bare Jesus, som er sterkere, kan sette i frihet. Det ser vi tydelig der hvor besettelse av onde ånder forekommer.

Satan, slangen i Edens hage, ondskapens fyrste, «løgnens far», djevelen, han som er kommet «for å myrde og stjele og ødelegge» – er mye sterkere enn oss mennesker. Han infiltrerer tankene og «puster liv» i de syndige lystene og er fullt i stand til å forføre også kristne, om de ikke tar til seg næring for sitt Gudsliv. Derfor har Jesus i evangeliene og gjennom sine apostler advart om forførelser: «Ve verden for forførelser! For forførelser må komme, men ve det menneske som forførelsen kommer ved!» (Matt 18:7) Likeledes har han sagt: «For falske messiaser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under, for å føre også de utvalgte vill, om det var mulig.» (Matt 24:24)

I 2Tess 2:9-10 sier Paulus om endetiden: «Den lovløse kommer etter Satans virksomhet med all løgnens makt og tegn og under. Det skjer med all urettferdighetens forførelse blant dem som går fortapt, fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunne bli frelst

Forførelsene er sterke i dag, sterkere enn de fleste av oss er klar over. De kommer i fra «verden», dvs. den Gud-fremmede verden med sine fristelser 
som vårt syndige kjød er svak for. Men de kommer faktisk også fra «kristne» som ønsker å tjene Gud, men ikke er gjenfødt til liv i Ham. Disse tror at bare de får mennesker til å ta en beslutning for Jesus, så er de frelst og skal da settes i tjeneste for å vinne andre. En prøver da å bli frelst ved sine egne gjerninger (noe som er umulig), fordi en ikke blir ført til tro på Gud som rettferdiggjør syndere uforskyldt av nåde. (Se Ef.2)

En av de bevegelser som gir seg ut for å være kristen, som har sterk fremgang i Norge, og som mener seg å ha potensiale i seg til virkelig å kunne nå moderne mennesker med evangeliet, er det som går under navnet kirkevekstbevegelsen.  Den er mangslungen og har flere forgreninger, men har røtter også i New Age. Det begynte med Robert Sculler og hans Crystal Cathedral, men noen som ble påvirket derfra startet sine egne  kirkevekstbevegelser. To av disse er kjent i Norden under navnene Willow Creek (grunnlegger: Bill Hybels) og Saddleback (grunnlegger: Rick Warren) og har stor innflytelse langt inn i mange kirker, menigheter og forsamlinger i Norge.

Det vil føre for langt å gi noen utførlig beskrivelse av disse. Men en grundig, informativ og lettlest redegjørelse kan fås ved å gå inn på «Nyt i natten» av den danske legen og hjertekirurgen Poul Erik Haahr. Se link i margen. Anbefales sterkt!

Den beste måten å bli bevart på som en kristen, er å gjøre seg godt kjent med Guds ord, Bibelen. Lese sammenhengende ikke for lange stykker. Slå opp henvisninger under versene. Meditere, prøve å forstå hva som sies i det en ber Gud om å forklare det. «For hver den som ber, han får, den som leter, han finner, og den som banker på, skal det bli lukket opp for.» (Matt 7:8)

oktober 7, 2009 at 3:39 pm Legg igjen en kommentar


Kategorier