Archive for desember, 2009

Julestjernen og Jesu fødsel

Matt 2:1-2
Da Jesus var født i Betlehem i Judea, i kong Herodes’* dager, se, da kom noen vismenn fra Østerland til Jerusalem.
De sa: Hvor er den jødenes konge som er født nå? For vi så hans stjerne i Østen, og er kommet for å tilbe ham.

To opplysninger kan tyde på at Jesu fødsel skjedde om høsten – nærmere bestemt i september/oktober. I Luk.1:5 nevnes presten Sakarias, som var av Abias skifte. I l.Krøn.24:10 fremgår det at Abias skifte var det åttende. Prestene hadde to ukers tjeneste pr. år ved helligdommen. Det jødiske religiøse år startet i måneden mars/april (abib/nisan). Med to presteskift pr. måned, kan juni/juli (tammuz) ha vært Sakarias’ skift. Elisabet, står det, ble fruktsommelig «like etter disse dager» (vers 24) – det kunne være samme måned. Maria bebudelse var 6 måneder etter (vers 36) – vi kommer til desember/januar (tebet). Det står i vers 39 og 40 at hun skyndte seg i de dager for å besøke Sakarias og Elisabet. Da var hun gravid, og hadde 9 måneder foran seg til fødselen. Dette fører oss til september/oktober (tishri).

For det andre fant Johannes Kepler på 1600-tallet ut at Betlehem-stjernen dreiet seg om en helt spesiell planetarisk konstellasjon mellom Saturn og Jupiter i Fiskens tegn. Dette bekreftes i vår tid av astronom Konradin Ferrari d’Occieppo. Etter sigende skal denne konstellasjon ha funnet sted hele tre ganger i år 7 f.K., nemlig i mai/juni, september/oktober og desember (munken Dionysius Exiguus i Roma feilberegnet året for Jesu fødsel). September/oktober er derfor en mulighet.

Sannsynligvis ble Jesus født ved innledningen av løvhyttefesten i oktober (jødenes tishri). Løvhyttefesten var den siste høytiden i det jødiske året. Det var en gledens høytid, der de mintes utgangen og befrielsen fra Egypt. Festen slulle vare en hel uke iflg. 3.Mos.23:39-44, og hele uken skulle alle være glade:

Luk 2:10-11
Men engelen sa til dem: Frykt ikke! For se, jeg forkynner dere en stor glede – en glede for alt folket. I dag er det født dere en frelser, som er Messias, Herren – i Davids stad.

Løvhyttefesten skulle også minne dem om Messias’ komme. Men jødene forstod ikke at han skulle komme to ganger. Festen skulle vare i åtte dager, der den første dagen var sabbat, hviledag, og likeens den åttende.  Heb.4 og Åp.20 forteller oss at det gjenstår en hviledag for Guds folk, tusenårsriket . Den innvarsles av Jesu gjenkomst og kan tilsvare den siste dagen i løvhyttefesten. Den første dagen i festuken, som også skulle være en sabbat, en hviledag, kan være innvarslingen av Jesu første komme. Det minner oss om Jesu ord i Matt 11,28:
Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile!

Jesus kom for å bringe oss hvile, hvile fra fangenskapet under synd og djevel og hvile fra trellelivet under Loven. Han kom for å forkynne en «glede for alt folket», et gledesbudskap om hvile, om forløsning og frelse. Om vi ikke feirer Jesu første komme på rette tid, i løvhyttefesten, som Gud innsatte nettopp med tanke på sin Sønn og hans forløsningsverk, så la oss som tror på Ham glede oss nå i julen over at han kom og at han kommer igjen ikke for syndens skyld, men til frelse for dem som venter på ham. (Heb 9:28b)

Jeg gjerne palmegrene vil om din krybbe strø. For deg, for deg alene jeg leve vil og dø. Kom, la min sjel dog finne Sin rette gledes stund, At du er født her inne I hjertets dype grunn.

desember 20, 2009 at 4:05 pm Legg igjen en kommentar

Litt mer om stjernene

Dersom du klikker på lenken: «Mens vi venter, temaoversikt» – under temaet «Annet II» – finner du to interessante artikler om tydning av stjernebildene ut fra den bibelske forståelse. Anbefales! Likeens anbefaler jeg å åpne lenken «Hubblesite». Der finner du Guds signatur i stjernetåkene. Guds allmakt og evangeliet skinner klart og sterkt imot oss via hubbleteleskopet. Bare se her:

Guds øye

Guds hånd

Korset

Bildet som er kalt Guds hånd, ser for meg ut som Kristi hånd på korset med naglehull og blod som strømmer ut av såret.

Er dette skapt av Gud for å vise oss det vi ser i bildene eller er det tilfeldig? jeg for min del tenker umiddelbart på Sal 97:6
Himlene forkynner hans rettferdighet, alle folkene ser hans herlighet. Og på Asaf som forkynner i Sal 50:6
Himlene forkynner Hans rettferdighet, og Gud er selv den som skal dømme. 


desember 17, 2009 at 12:43 pm Legg igjen en kommentar


Kategorier