Archive for mai, 2010

Fødselsveer før Jesu gjenkomst (2)

Lars Enarson har i det siste brevet sitt (se forrige post: ”Fødselsveer før Jesu gjenkomst (1)) også skrevet om interessante hendelser i forb. med urettferdig trykk mot Israel. Jeg synes også dette er verdt å bringe videre til lesere av bloggen min som ikke abonnerer på ”Elia bønnearme” (noe jeg vil anbefale å gjøre. Se linken The Watchman International). Jeg siterer fra brevet hans (oversatt av meg):

Jerusalem sett fra Oljeberget

Gud sier i sitt ord at han har nidkjærhet for Jerusalem. I Sak 2:12 sier han: For så sier Herren, hærskarenes Gud: For sin æres skyld har han sendt meg til hedningefolkene som plyndret dere. For den som rører ved dere, rører ved hans øyesten. Øyets iris er det ømmeste punktet på hele kroppen. Så følsom er Gud i forhold til Jerusalem! Guds vilje er at hans folk ”skal bo midt i Jerusalem”.

USA’s president bruker for tiden alle krefter på å gjøre det bibelske Jerusalem om til hovedstad for en kommende islamsk palestinsk stat, og forbyr det jødiske folk å bygge hus eller leiligheter der. Han er slik på kollisjonskurs med Guds Ord. Sak 12:3 sier: Det skal skje på den dag at jeg vil gjøre Jerusalem til en løftestein for alle folkene. Alle som løfter på den, skal såre seg selv. Ja, alle jordens hedningefolk skal samle seg mot det. Til slutt blir det USA som kommer til å skades av denne politikken. Gud har lovet at alle som forsøker å løfte på Jerusalem kommer til å bli alvorlig skadet.!

Askesky fra Island

For to uker siden ble det israelske turistbyrået kritisert av reklamemyndigheten (ASA) i England for blant annet å ha vist bilder fra den palestinsk styrte ”Vestbredden” i en semesterbrosjyre for Israel. ASA sa at annonsen viste forskjellige utklipp fra Øst-Jerusalem, som for eksempel Vestmuren (Klagemuren) som er ”en del av de okkuperte områdene”. Den slo fast at brosjyren satte til side de retningslinjene en var kommet til virkelighetsoverenskomst om og at annonsen ikke ”må bli vist igjen i sin nåværende form” De forklarte dette slik: ”Vi oppfordret det israelske turistbyrået til ikke å antyde at disse plassene i de okkuperte områdene var en del av staten Israel.”

Jerusalems borgermester Nir Barkat fordømte umiddelbart ASA’s innblanding. Han kalte Vestmuren for ”sjelen og hjertet til det jødiske folket og staten Israel” og sa i en uttalelse at ASA har kommet med en ”skammelig anklage som viser en total uvitenhet om historiske fakta..”. Han forklarte at israelske myndigheter kommer til å fortsette å reklamere for ”viktige historiske og åndelige steder i hele Jerusalem – i nord, syd, vest og øst.”

Gud sin reaksjon på det britiske ASA’s uttalelse var også veldig rask. Akkurat samme dag kom det et nytt vulkanutbrudd på Island som sendte askeskyer over store deler av Europa og først og fremst over de britiske øyene. Innen ett døgn ble all flytrafikk til og fra Storbritannia innstilt i seks dager. Titusentalls turister satt fast, hvilket medførte enorme tap for turistnæringen.

Forsikringsselskapene kommer ikke til å betale noen kompensasjon til de reisende, siden et vulkanutbrudd tekninsk kalles en ”Guds handling” (Act of God). Gud har i sannhet stor

nidkjær for Jerusalem og Sion! Og jeg er meget vred på de trygge hedningefolkene. (Sak 1:14-15a).

Det stadige presset fra nasjonene på Israel om å oppgi sin gamle hovedstad, som de har bedt for og lenktet etter etter i tusentalls år, mens nasjonene selv kjenner seg trygge og tilfredse, er å framprovosere Guds vrede. Gud er veldig tålmodig og langtskuende, men når hans vredes beger er fullt, kommer dommene hans til å være strenge.

Det profetiske ordet er veldig tydelig med tanke på at Gud kommer til å ryste alle nasjoner i de siste dager, når det gjelder spørsmålet om Israel og Jerusalem. Sefanja 2:8-11 taler spesifikt om nasjoner som viser arroganse imot det området som Gud har gitt til Israel. Det står her at Gud skal forskrekke alle nasjonene som viser arroganse mot Israels territorium og at han kommer til å tilintetgjøre alle jordens guder (Sef 2:11) (Sitat slutt)

Katastrofe for USA's sørkyst

Lars Enarson nevner ikke oljekatastrofen i mexicogulfen som truer hele USA’s sørkyst nå. Men jeg har for min del merket meg at den er kommet like etter at USA’s administrasjon med Obama og Clinton i spissen har drevet et råkjør mot Israel for å få til stans i all byggevirksomhet i Jerusalem og på den såkalte Vestbredden, og innledning av nye forhandlinger med PLO.

Herren vil komme med sin fred gjennom Messias og ikke gjennom urettferdige diplomatiske framstøt fra nasjoner som tenker mer på sitt eget beste enn på Israels trygghet og overlevelsesevne.

mai 6, 2010 at 12:53 pm Legg igjen en kommentar

Fødselsveer før Jesu gjenkomst (1)

I det siste bønnebrevet fra Lars Enarson i Watchman International (Bönebrev 10-11) gjengir han opplysninger som var helt nye for meg og som jeg synes er viktige å dele videre. Jeg siterer (oversatt av meg):

Haitis hovedgate etter skjelvet

Vi lever i fødselsveenes dager framfor Jesu Messias’ gjenkomst. Skapelsen eller naturen kommer i den siste tiden mer og mer til å gjøre opprør mot menneskenes synder:

…. det skal bli hunger og jordskjelv både her og der. Men alt dette er begynnelsen på fødselsveene. (Matt 24:7-8) For vi vet at hele skapningen til denne stund sukker sammen og stønner sammen som i veer. (Rom 8:22) Jorden skal rave som en drukken mann og svinge hit og dit som en vakthytte. Dens misgjerning skal tynge på den, den skal falle og ikke reise seg mer. (Jes 24:20)

I jordskjelvet som rammet Haiti 12.jan., omkom mellom 250 000 og 300 000 mennesker. 300 000 ble skadet og mer enn 1 million ble hjemløse. Dødssifrene var dobbelt så høye som dødssifrene etter atombomben som falt over Hiroshima i slutten av 2. verdenskrig. Lederen for FN-hjelpen til Haiti, Edmund Mulet uttalte nylig: ”I menneskehetens historie har man aldri sett en naturkatastrofe av en slik dimensjon.”

Illustrasjonsfoto

Omkring en uke etter jordskjelvet fant redningsarbeiderne en fem år gammel gutt under en rasert bygning. Bildet av han ble vist på nyhetene, men det han fortalte ble ikke rapportert. Gutten fortalte at han var ok, for ”en mann med hvitt skjegg” gav han vann og mat og sa til ham at han ikke skulle være redd fordi noen ville komme og hjelpe han ut. Han sa også at dette jordskjelvet var den første hendelsen. Det skulle bli flere på andre steder ”siden jeg snart vil komme tilbake.”

Haiti har vært kjent i hele verden som en nasjon gjennomsyret av voodoodyrkelse. Jes 26:9b sier: … når dine dommer går over jorden, lærer jordboerne rettferdighet. Hva mange ikke vet er at etter jordskjelvet har tusentall på tusentall haitiere vendt seg til Gud og tatt imot Jeshua Messias i sine hjerter.

Haitis president avlyste det årlige Mardi Gras karnevalet og utlyste i stedet tre dagers faste og bønn for å søke den allmektige Gud. Alle butikker og forretninger ble stengt og folk strømmet til kirkene for å be hele dagene. I hovedstaden Port-au-Prince samlet over 1 million mennesker seg, inklusiv presidenten selv, utenfor presidentens palass for å faste og be i tre dager fra 06.00 til 18.00 hver dag. Bare gjennom denne hendelsen ble det registrert tre tusen frelste. Over 100 av dem var tidligere praktiserende voodoo-prester. Vi oppfordrer deg til å se på dette oppmuntrende Youtube-klippet: http://www.youtube.com/watch?v=30rWm84z-zg

Siden januar har det skjedd store katastrofer på ulike plasser, nesten hver uke. Vi har bare sett begynnelsen på det som kommer. Gud har talt klart til oss de siste ukene om å begynne å forberede oss på forskjellige måter for disse katastrofene, ikke for å redde oss selv, men for å være beredt til å hjelpe andre. Vi kommer til å si mer om dette de kommende ukene. (Sitat slutt).

mai 6, 2010 at 11:26 am Legg igjen en kommentar

Når løgnens far opptrer ulogisk.

Han kommer gjerne i fåreham

”Dere har djevelen til far, og dere vil gjøre etter deres fars lyster. Han var en drapsmann fra begynnelsen og står ikke i sannheten. For det er ikke sannhet i ham. Når han taler løgn, taler han av sitt eget, for han er en løgner og løgnens far.”

Slik karakteriserer Jesus jødene som står han etter livet (Joh.8). Samtidig er det Jesus sin personlighetskarakteristikk av Djevelen. Det Jesus sier til disse jødene er at de lyver og dreper, slik som deres far, djevelen gjør. De er som sin far. Og denne samhørigheten mellom djevelens natur og de mennesker djevelen har innflytelse over, viser seg dessverre av og til svært tydelig.

Den nærliggende årsak til at Jesu ord er kommet meg i tanke, er at Irans president Mahmoud Ahmadinejad flere ganger har uttrykt tvil på at jødeutryddelsen under annen verdenskrig virkelig fant sted.  Det han gjør da er at han fornekter noe han med sine mange uttalelser angående Israel og jødene, har vist at han selv kan tenke seg å gjøre. Hans egen politiske kurs overfor Israel og jødene bekrefter bare at jødeutryddelsen fant sted. For han viser det samme hat overfor jødene som Hitler hadde og kan tenke seg å fullføre det Hitler begynte på.

Det samme har vi sett hos en del nynazister. Med sin egen rasisme og intoleranse mot jøder og andre etniske grupper har de bevist at de kunne vært med blant Hitlers lakeier. De fornekter altså noe som de med hele seg beviser har funnet sted. Hitlers regime var bygd på løgn og demagogi. Man spant en masse løgner om jødene gjentagne ganger, til folket trodde på det. På den måten kunne de ”rettferdiggjøre” myrderiene.

Men jeg har spurt meg selv: Hvorfor er det de som benekter at holocoust fant sted som nettopp kan tenke seg å fullføre jødeutryddelsen, og ikke de som synes nazistenes ondskap må være overdrevet, fordi de ikke kan tenke seg at mennesker gjør slikt mot hverandre?

Jeg kan ikke forstå det på noen annen måte enn at det skyldes at løgnens far, djevelen, allerede har makt over tankene deres. Da betyr det ikke noe at det ikke er noen logisk sammenheng mellom løgnen og hvem som sier den.

Men det er en underlig foreteelse at det er de som benekter holocoust, som nettopp kan tenke seg å gjenta det!

Et beslektet hykleri finner vi i Norge i dag ved at Kristin Halvorsen den ene dagen går i tog med jødehaterne i Oslo og ikke mange dager senere går kraftig ut mot at jødebarn hetses på skolene, slik det skjedde i vinter. Likeens at den tydelige antisemittismen vi ser komme til uttrykk i nyheter og reportasjer fra Midtøsten hos toneangivende medier i Norge, benektes av de samme medier. De onde vil ikke være ved at de er onde!

La oss stå opp for sannheten angående Israels situasjon og ikke skjule den i vår kjærlighet og medynk til palestinerne. Det fredsarbeid som gjøres i Midtøsten kan ikke lykkes så lenge det skjer ved urettferdighet, hykleri og fortielse og fordreining av fakta. 

Vil det da i det hele lykkes noen gang? Ja, når Fredsfyrsten kommer! Inntil da må vi kjempe for sannheten! Det profetiske Guds Ord er Sannheten! Det vil oppfylles!  Maran ata, kom herre Jesus!

mai 1, 2010 at 5:59 pm Legg igjen en kommentar


Kategorier