Archive for september, 2010

PROMM eller fibromyalgi?

Ja, det spørsmålet har de siste par år for meg og flere andre i min nære familie blitt aktuelt å få svar på – og noen av oss har nå fått svar mens andre snart får det. Vi som har fått svar på våre mistanker har altså fått fastslått at vi har gensykdommen proximal myotonic myopathy, forkortet: PROMM. Den er ikke dødelig i seg selv, men den er plagsom. Den skyldes en nedarvet forstyrrelse, feil i gen 3 i kromosom 21. De som er interessert i å finne mer ut av denne sykdommen, kan f.eks. google på PROMM.

Det jeg ønsker med denne opplysningen er å oppfordre den av dere som eventuelt har fått diagnostisert fibromyalgi, å få undersøkt om du istedet skulle ha fått PROMM. Det er nemlig så mange likhetstrekk ved symptomene at flere i likhet med meg, først har fått diagnostisert fibromyalgi mens det senere viste seg at de hadde PROMM. Ved å google på PROMM kan du få hjelp til å finne ut om symptomene på sykdommen PROMM ligner så mye på dine plager at du skulle få undersøkt det, særlig hvis det er andre i din nærmeste familie som har lignende symptomer.

Syndefallet førte til forgjengelighet, sykdom og død. Gjennom disse tre tilstander får vi en stadig påminnelse om at vi er syndige mennesker. For døden var Guds dom på grunn av synden. Derfor står vi ofte ved gravkanten på en kirkegård. Men vi som tror på Kristus, har løfte om uforgjengelighet ved Kristi rettferdighet som Gud har tilregnet enhver som er kommet til gjenfødende tro på Ham. Jesus sier til Marta i Joh 11:

Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg, skal leve om han enn dør. Og hver den som lever og tror på meg, skal aldri i evighet dø. Tror du dette?

Dette ordet og spørsmålet får enhver tenke over for seg selv. For meg er denne hilsen fra Jesus en kilde til fred og glede. Jeg vet at døden for meg (selv om jeg ikke dør av denne sykdommen) bare er en «ferjemann» til herligheten hos Gud. For Jesus har sonet mine synder og tatt dem bort fra meg. Har han fått tatt bort dine? Det er noe jeg ber om og håper på for alle mennesker, at folk omvender seg og søker Jesus til frelse.

september 12, 2010 at 5:49 pm Legg igjen en kommentar


Kategorier