Archive for desember, 2010

Sorg og savn og julens glede

Jeg burde nok ha benyttet anledningen i mitt siste innlegg til å ønske god jul. Hadde tenkt å gjøre det i et nytt innlegg som jeg hadde planer om, men rakk det ikke. Så nå vil jeg i det minste ønske godt nytt år. Ytre sett er det ikke sikkert det blir godt. Det vet vi alle. Likesom heller ikke julen blir god for alle. Vi har venner som denne julen mistet en av sine kjære i en alvorlig kreftsykdom. Ei ung mor med to små barn. En ektemann og far sitter igjen med et tungt ansvar for sine små. Foreldrene sitter igjen med sorg og savn. Julehøytiden er blitt forberedelsesdager til begravelse.

En annen av våre venner har de siste uker og måneder hatt store ryggsmerter og fikk nå like inn i julen beskjed om at hun har beinmargskreft. Og dette er bare to eksempler av mange.

Men disse som er nevnt har hatt troen på Jesus å klynge seg til og har midt i kampen med døden fått eie den fred som Jesus lovte å gi (Joh 14:27) og som bare Han kan gi, den som overgår all forstand.

Simeon i tempelet fikk opplevd sitt livs lengsel. Drevet av Guds Ånd gikk han til tempelet samme dag som Josef og Maria var der med Jesus-barnet for å framstille det for Herren. I det lå det at Jesus som den førstefødte skulle høre Herren til. Det skyldtes en lov i 2.Mos.13:2, som ikke bare var en lov for israelittene, som de alltid skulle holde, men som samtidig var en profeti om Messias, at han i tillegg til å være et helt og fullt menneske også skulle være Gud og høre Gud til, slik Lukas gjengir det: Alt av mannkjønn som åpner mors liv, skal kalles hellig for Herren. (Luk 2:23)

Den Hellige Ånd hadde varslet Simeon om at han ikke skulle se døden før han hadde sett Herrens Messias. Han kom til templet, drevet av Ånden. Da foreldrene kom inn med barnet Jesus for å gjøre med ham som skikken var etter loven, tok Simeon ham i armene sine og lovet Gud, og sa:

Herre, nå kan du la din tjener fare herfra i fred, etter ditt ord,for mine øyne har sett din frelse, som du har beredt for alle folks åsyn, et lys til åpenbaring for hedningene, og en herlighet for ditt folk Israel. (Luk 2:26-32)

I møte med døden er det bare en ting som kan gi oss håp og fred – at Jesus har sonet for all synd og tatt den bort, slik at den ikke lenger er en grunn for Gud til å vise oss bort. Nå står han med åpne armer og tar imot sine barn, de som tror på Jesus at Han er deres frelser. Da kan en si som kong Agag sa til profeten og dommeren Samuel: Sannelig, dødens bitterhet er veket bort! (1Sam 15:32). Agag trodde han skulle slippe å bli drept da, men det håpet han hadde var ikke bygd på realiteter. Men det er vårt håp! Så får vi gå det nye året i møte med dette håp. Det håpet gjør ikke til skamme, hva som enn skal møte oss.

Godt nytt år!

desember 29, 2010 at 10:32 am 2 kommentarer

Jomfruen skal ut av profetien!

Bibelselskapets styre har bestemt seg. De godkjenner den nye oversettelsen av det kjente skriftstedet i Jes.7:14. Det betyr at det ikke lenger skal hete: ”Se, en jomfru skal bli med barn”, men ”Se, den unge jenta skal bli med barn”. Jomfru skal det fortsatt få hete i Luk.1:27 og 2.Kor.11:2, men altså ikke i det profetiske verset som Luk.1:27-31 er oppfyllelsen av.

For noen dager siden fikk jeg tilsendt en meget interessant kopi av en side i Rickard Wurmbrands bok: ”Kristus på jødenes gate”. På side 108 skriver Wurmbrand følgende:

”Jeg har snakket med en av Berlins rabbinere, som hadde flyktet til Romania. Jeg viste ham teksten fra profeten Jesaias’ 9. kapittel, der han forutsier Messias’ komme med disse ordene:

For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herredømmet er på hans skulder, og hans navn skal kalles Under, Rådgiver, Veldig Gud, Evig Far, Fredsfyrste. (Jes 9:6-7)

I denne teksten finner vi en ortografisk kuriositet. På hebraisk skrives bokstaven M (mem) vanligvis som en åpen trekant i begynnelsen og midten av et ord, og som en sluttet firkant i slutten av et ord. Denne ortografien respekteres strengt i hele Det gamle testamente, med det siterte bibelstedet som eneste unntak. Denne ortografiske feilen kopieres den dag i dag: en M som ser ut som en slutt-M, skrives mot alle forskrifter i midten av ordet ”lemarbe”.

Jeg spurte rabbineren om han hadde noen forklaring på dette. Han kunne ikke svare.

Jeg fortalte ham da om den kabbalistiske tradisjon, som forteller at Jesaia har brukt en M som en sluttet firkant i midten av et ord for på den måten å vise for enhver som var kalt til å forstå det, at det guddommelige barnet som det her profeteres om skulle fødes fra en jomfrus lukkede liv.” (Mer om dette, se lenkene: Kabbalisme og Wich prophecies did Jesus fulfill? Eller google The Messianic Believer’s First Response Handbook, og bla til s.131.)

Mon tro om oversetterne og Bibelselskapets styre kjenner til denne ortografiske ”feilen”? Om de gjør det, frykter jeg for at de kanskje anser den for å være en skrivefeil i svunnen tid, som pga. frykten for feil avskrivning, senere er blitt gjentatt. Eller de anser den kabbalistiske teorien alt for mysteriøs, og derfor useriøs, til å bli tatt alvorlig.

Men vi er mange som spør om hvorfor det er så viktig å forandre ”jomfru” til ”ung jente” når alle tidligere bibeloversettelser ikke har gjort det? Kanskje sannheten er den samme som ved Bibelselskapets forrige oversettelse – nemlig at de liberale blant oversetterne også nå har fått igjennom noen av sine kjepphester? De tror jo ikke at Gud kan gjøre større ting enn det vi kan forstå.

Skulle vel noe være umulig for Gud? Hva er mer passende for Ham som kalles Under enn å komme til vår jord på en underfull måte? Noe annet kunne han ikke. For da hadde han jo bare vært som oss, en hjelpeløs synder. Skulle han redde oss syndere, måtte han komme til vår jord som den hellige Guds Sønn han var, uten arvesynd, implantert ved Guds Ånd i jomfru Marias liv uten menneskelig medvirkning.

La oss takke Gud for at Han virkelig er så grenseløst stor som Han er. Og for at Han sendte det dyrebareste Han hadde for å frelse enhver som tror!

desember 19, 2010 at 7:23 pm 1 kommentar


Kategorier