Archive for mars, 2012

HVORDAN DET GIKK MED ’TESTFRÅGAN’!

Torsdag 29.mars

Ordinasjonen av Ingrid Bjerkås i 1961 var brudd på en 900 år gammel tradisjon her i landet. Det ble et stort oppstyr og debatt omkring denne handlingen. For det rådende syn i kristenfolket som blant teologene var at dette var imot Bibelens lære. Om det å ordinere kvinner til prester, sa den svenske biskop Bo Giertz at den fremste test på at man var bibeltro, var at man gikk mot kvinnelige prester. På tross av protester vant dette likevel fram. Årsakene kan grupperes teologisk og ideologisk og hadde hatt en lang forberedelsestid helt fra Opplysningstiden. Opplysningstidens tenkere satte fornuften i høysetet, og for dem var menneskenaturen grunnleggende god (noe vår tids ateister og humanister fortsatt holder fast på. Selv etter Utøya – massakren gjorde man det, siden man terpet om og om igjen på sangen av Nordal Grieg ”Til Ungdommen” hvor ett av versene begynner slik ”Edelt er mennesket…..”

Opplysningstidens tenkere var utviklingsoptimister. Verden kom til å gå framover når det gjaldt vitenskap, teknikk, moral, og veien til det opplyste ville komme fram. Ja, det gikk framover med vitenskap og teknikk, men ikke med moral og det opplyste. For lyset finnes bare hos Gud i hans ord. Når dette lyset fravikes kommer mørket over mennesket. Det merker vi sterkt i våre vestlige samfunn nå. Et ferskt eksempel fra dagens nettnyheter: En 45 år gammel mann som har forgrepet seg seksuelt på sine egne døtre i åtte år, slipper straff ettersom han skal ha vært psykotisk i gjerningsøyeblikket. Dette sier noe både om mørket i denne mannen, hos psykiatrisk sakkyndige og retts-systemet i Norge. Humanismen ser nemlig også ut til å formørke rettsoppfatning og straffeutmåling. Man ”forstår” forbryteren i den grad at offeret og samfunnet blir skadelidende.

 Og med teologien har det gått samme vei.
”I 1961 ble Wisløff professor i kirkehistorie ved Menighetsfakultetet. I lærerkollegiet var det motstridende syn – på kirken, dåpen, Skriften og økumenikken. Få delte Wisløffs syn. Men på grunn av sin forkynnelse og sitt forfatterskap nøt han stor tillit hos fakultetets venner i legfolket. I 1970-årene ble motsetningene blant lærerne stadig mer markerte. Konflikt om kvinnelige prester avdekket uforenlige oppfatninger av Skriften, dens lære og autoritet. For Wisløff forsvant avgjørende forutsetninger for kirkelig samarbeid. Da han 1975 – ved oppnådd pensjonsalder – tok avskjed, gjorde han det klart at han ikke lenger kunne identifisere seg med Menighetsfakultetet.” (Sitat fra Norsk biografisk leksikon (Store norske …))

Tre av fire norske kristne ledere tror skapelsesberetningen kun er en billedlig fortelling. Bare halvparten tror at historien om Noahs ark er historisk. Det viser en liten undersøkelse Vårt Land har gjennomført blant 58 prester og pastorer i Norge. 200 ble spurt, men bare 58 svarte på undersøkelsen. Halvparten svarte at de trodde på evolusjonslæren, mens en tredel ikke trodde på denne. Samtidig svarte vel halvparten at de mente at historien om Noahs ark og syndefloden viste til en historisk hendelse. Biskop i Bjørgvin, Halvor Nordhaug, mener et bokstavelig syn på skapelsesberetningen og syndefloden er problematisk. ”Jeg synes en del mennesker gjør det utrolig vanskelig både for seg selv og andre hvis de skal lage en motsetning mellom Bibelens skapelsesberetning og hva moderne forskning kommer fram til. Det er helt unødvendig, og det gjør troen vanskelig, sier han.” Det motsatte er nok heller tilfelle. Troen på Bibelen styrkes ved tro, ikke ved tvil og vantro. Å tro på Gud, er å tro hans ord. Å tro på Jesus Kristus, er å tro hans ord. Så enkelt er det!

Om Noah-fortellingen sier Nordhaug iflg. Vårt Land: ”Jeg tenker fortellingen om Noahs ark og syndfloden er billedlig. Den har oppstått ut ifra erfaringer av at vannflommer er ødeleggende. Det er umulig for opplyste mennesker å tro at to og to av alle dyreslag gikk inn i arken og var der i et visst antall døgn. Fortellingen er billedlig i sin natur, og det anfekter meg overhodet ikke. Det er helt umulig å ta den bokstavelig.” Husk da at Nordhaug var rektor på MF før han ble biskop! Det sier ikke så lite om utviklingen på MF, som var det teologiske fakultetet som ble stiftet for å stå imot liberalteologien ved Universitetet. I dag er det teologiske syn på Bibelen ved MF mye likt det på de sekulære Universitetene og høyskolene.

For eksempel n.d.gj. opplysningstidens tro på moralsk framgang vitner ikke utviklingen av undervisningen i etikk ved MF om at dette er tilfellet. I 2001 ble det for eksempel kjent at Jan Olav Henriksen kunne forsvare sodomi. Senere har han også gitt til kjenne at han forsvarer gjengifte. Han har skrevet flere bøker om etiske emner uten å belegge sine synspunkter ut fra Bibelen. I stedet virker tankegodset humanistisk mer enn kristent. Men humanismen eller humanetikken er som en kork på vannet som flyter med strømmen uten feste noe sted. Det viser seg igjen og igjen at Bibelen taler sant om Gud og om mennesket. Følgene av 68-opprøret mot kristendommen og dens verdinormer har bare i økende grad gitt bevis for det. Nyhetsoverskriftene viser det.

Men disse store teologer, har de aldri lest 1Kor 1:28
Det som er lavt i verden, og det som er foraktet, det utvalgte Gud seg, det som ingenting er, for å gjøre det til intet som er noefor at intet kjød skal rose seg for Gud.

Øyvind Andersen, teolog og mangeårig bibellærer lærte at Bibelen tolker seg selv for den som tror den, og at det ikke er gitt noen mennesker å tolke Skriften, for i det en gjør det hever en seg over Skriften og setter lit til sin egen forstand. Gud har ”innblåst” Skriften ved sin Ånd. Den kan derfor bare åpenbares ved hans Ånd. Det var også han, eller kanskje det var Hallesby, som sa det så billedlig klart: ”Man skal ikke legge Bibelen på fanget, men sitte på Bibelens fang.” Ja, da vil en bli lært av Gud. For Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde. 1Pet 5:5

Så fikk biskop Bo Giertz rett i at kvinneprestspørsmålet var en ”testfråga” på Bibeltroskap! Og moralen må bli: Tro ikke på våre biskoper og prester, men tro Bibelen!

Dom 2:10 Så ble hele dette slektledd samlet til sine fedre, og etter dem vokste det opp en annen slekt, som ikke kjente Herren.

mars 29, 2012 at 7:00 pm Legg igjen en kommentar

OVERSPENT ÅNDELIGHET?

Fredag 23.mars

Det hendte en kveld for noen dager siden. Jeg var hos min mor og kom til å slå opp på Visjon Norge for å se hva de hadde for seg denne kvelden. Tre damer, den ene fru Hanvold (bildet), samtalte om den forestående forandringen av Grunnloven og endte med å be ”kampbønner”/”befalingsbønner”/”militante” bønner, hvor fru Hanvold var den hardeste ”krigeren”. Mye kunne vært sagt ut fra hva Bibelen sier og ikke sier om denne måten å be på, men vi skal la det ligge her. Det ble imidlertid anbefalt å gå inn på ”Det talte ord” sin nettside og der lese de aktuelle grunnlovsparagrafene med endringsforslag og følge nettsidens oppfordring til å være med i en tre dagers faste og bønnestrid 23.-25.mars, for å hindre forslaget i å bli vedtatt. Denne nettsiden hadde jeg aldri hørt om. Jeg klikket meg inn og ble ikke så lite overrasket.

Der møtte jeg ”Det talte ords hyrde”, som ikke presenteres på noen annen måte enn som Johnsen i den norske og Mr. Johnsen i den engelske teksten. Nå er det ikke så få Johnsener i verden. Så uten fornavn og adresse er denne Johnsen nokså anonym, ikke sant? Nå kunne en imidlertid finne adressen nokså lett ved å gå inn på siden ”Kontakt oss”. Men heller ikke der står Johnsens fornavn. Det finner en først ved å google Telefonkatalogen og mobilnummeret, som oppgis på Hjemmesida hans. Da kan en finne både fornavn og adresse. Han oppgis å hete Geir Johnsen og bor eller virker ut fra Åmotvn.41B i Heggedal. Han er leder for ”Det Talte Ord’s ministry, Borghild Johnsen er formann i styret og Tora Øksendal er styremedlem.

Hva sier han så om seg selv? Jo at Herren har kalt han til å være hyrde for Guds folk i Norge og gjenopprette den sanne Guds menighet i landet vårt, og utvalgt ham til verdensvid vekkelse. Han sier for eksempel på en av sidene følgende:

”Herren oppfordrer oss til å stevne Han for hans egen domstol ved å bruke Hans Ord. Dette har vi gjort alt for lite av i tiden som har gått. Skal folk rive Guds rike til seg så må de stevne Gud for hans Ord så de får rett. Å ta frem dette med Armadabønnen eller den militante bønnen hvor 1 kan slå 1000 og 2 kan slå 10000 osv er nettopp å stevne eller kreve at Gud oppfyller sitt ord. Dette er måten de relasjonsorienterte (de ikke-religiøse) kristne må opptre på i tiden fremover hvis de skal få se vekkelse. De som ikke forstår dette vil heller ikke bli i stand til å stå i denne sanne vekkelsen som vil starte i Norge. Nå må utlendingene fra USA og andre steder sette seg ned og beskue og lære av den som kan mer enn dem og som Herren har utvalgt til verdensvid vekkelse. Det talte ords hyrde kjenner også til hvordan Jesu legeme i Norge må opptre for at Gud kan bruke dette legemet maksimalt verden over. Uten denne kunnskapen og bruken av den så vil ikke vekkelsen skje i Norge men denne kunnskapen og erfaringen er til stede i Norge i det talte ords hyrde. Det var store ord sier du kanskje men allikevel sanne.” (Understrekninger av meg)

Vel, dette taler for seg selv. Den Herrens oppfordring som han nevner, må vel være den som står i Jes.43,26. Det Gud sier der er at Israel bare har trettet Ham med sine synder. Av sammenhengen er det tydelig at utfordringen fra Gud til Israel om å gå i rette med Ham har til hensikt å få Israel til å forstå at hun ikke har noen rett å fremsette mot Gud. Ellers ser vi av Jer.50,44 at den hyrde som vil stevne Gud er kommet på skikkelig tynn is: For hvem er som jeg, og hvem vil stevne meg, og hvem er den hyrde som kan bli stående for mitt åsyn? En smule ydmykhet burde vel Johnsen kjenne på overfor et slikt ord?

Ved siden av dette finner vi på web-siden til Det talte Ord anbefalt videoer av Yonggi Cho, Kenneth Hagin og Gloria & Kenneth Copeland (bildet), i tillegg til linker som forteller hvor helvetet befinner seg, at Himmelen er en planet, osv. Den edruelighet og sindighet som Paulus sier skal kjennetegne en Herrens hyrde i 1Tim 3,2: Derfor må en tilsynsmann være uklanderlig, én kvinnes mann, edruelig, sindig, verdig, gjestfri, dyktig til å lære andre. – synes å mangle hos Johnsen.

Apostlene oppfordrer de troende til å prøve åndene om de er av Gud: 1Joh 4:1 Mine kjære! Tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud! For mange falske profeter er gått ut i verden.

Men en sak deler jeg med Johnsen: Hans nød for Norge pga. hennes synder og ønsket om at Gud snur den onde spiralen han ser Norge er inne i og som vil ende med katastrofe for land og folk. Også jeg har disse ting med i mine bønner, men jeg tror mer på at vi ber slik som Daniel (Dan.9 og 10), enn at vi kommer med befalingsbønner.

mars 25, 2012 at 1:20 pm 1 kommentar

I GUDS BILDE 4

Søndag 18.mars

For tiden leser jeg ei bok av Tove Dahl som heter ”Rapport fra en helomvending”. Anbefaler veldig å lese den. Kom ut på Lunde forlag i fjor. Tove Dahl har vært psykiater og var ateist til hun i 1978 ble en kristen. I boka har hun et kapittel som heter ”Sjel og Ånd”. Der skriver hun om menneskets treenighet.

Hun stiller bl.a. spørsmålet om en kan skille sjel og ånd eller om det er to ord for det samme: ”En del kristne, også enkelte teologer, mener det er unødvendig å skille mellom ånd og sjel. .. Selv har jeg slått meg til ro med at Bibelen skiller klart her.” Hun har i boka sitert 1.Tess.5,23 for å vise dette. Men hun understreker også enheten: ”Samtidig forstår jo alle at mennesket er en enhet og en helhet. Det er ikke slik at vi kan møte et menneskes personlighet nede i gaten mens andre treffer kroppen hjemme. Nei mennesket er en enhet og en helhet, selv om den består av forskjellige strukturer og materialer.”

I Juleevangeliet har hun et talende bilde for å beskrive menneskets treenighet når Jesus tar bolig i det: ”Juleevangeliet illustrerer forholdet mellom ånd, sjel og legeme. Jesus ble jo født i en stall. Jeg tenker at stallen kan illustrere kroppen. Og dyrene i stallen kan være et bilde på sjelen. Alle som har hatt kjæledyr eller andre dyr, vet jo at dyrene har sjel – i betydning personlighet! Det finnes jo til og med psykologer som behandler dyr! Krybben i stallen illustrerer menneskets hjerte. Og der er det rom for Jesus. Derfor lyser ledestjernen over stallen. Ikke over flotte herskapshus, men over det som menneskelig sett intet er. Fordi Han som er verdens lys, ligger der.” Et fint bilde.

I samme kapittel tar hun opp hvor en skal søke hjelp for psykiske plager. Her sier hun: ”Selv fikk jeg et svare strev med å forklare de kristne at det slett ikke var nødvendig å gå til en kristen terapeut for å få hjelp med psykiske plager…. Hvis man derimot trenger veiledning i trosspørsmål, trenger man hjelp fra person med åndelig kompetanse.”

Her kan jeg ikke helt følge Dahl. Det ville for meg være viktig at den psykologen eller psykiateren jeg søkte behandling hos også var en kristen, fordi ånd og sjel henger så nøye sammen, der den ene virker inn på den andre. Jeg ville heller ikke være trygg for at en verdslig terapeut kanskje kunne være under innflytelse av en antikristelig ånd og derfor på den ene siden vanskelig kunne forstå å hjelpe en troende rett, og på den andre siden gjøre det vanskelig for en kristen å kunne la seg behandle. Men også kjemien mellom terapeut og pasient generelt kan gjøre det nødvendig å skifte til en annen behandler. Dette ser vi tydelig på det åndelige plan, og det tror jeg også gjelder det psykiske, sjelelige plan.
Følgende ord av David er sagt i en annen bestemt sammenheng, men er også et nyttig ord i denne sammenheng og har vært meg til hjelp mange ganger: 2Sam 24:14
David sa til Gad: Jeg er i stor nød. La oss da helst falle i Herrens hånd! For hans barmhjertighet er stor, men i menneskers hånd vil jeg nødig falle.

For min egen del har jeg funnet ut at det beste en kan gjøre for at en skal ha det godt både legemlig, sjelelig og åndelig, og samtidig være til nytte både for Gud og mennesker, er å gjøre seg flittig bruk av de såkalte fire b-ene, bibel, bønn, brodersamfunn og brødsbrytelse (nattverd), Ap.gj.2:42, og legge vinn på å leve etter Herrens ord.

Det er Herrens velsignelse som gjør rik, og eget strev legger ikke noe til. Ord 10:22

mars 25, 2012 at 1:17 pm Legg igjen en kommentar

I GUDS BILDE 3

Søndag 11.mars

Noen ganger har jeg hørt uttalt at det at vi er skapt i Guds bilde, betyr at vi er skapt til mann og kvinne. Man taler da om verset i 1M 1:27

Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, til mann og kvinne skapte han dem.

Uten at jeg kan hebraisk, og ikke vet noe om det grammatikalske forholdet mellom ordene i verset, forstår jeg tilføyelsen mann og kvinne ikke knyttet til Guds bilde, men som en tilføyelse om at Gud skapte mennesket to-kjønnig, altså i tillegg til at Han skapte det i sitt bilde.

Hva så med spørsmålet: Tapte mennesket sitt Guds-bilde i syndefallet. Noen mener det ut fra det som står i 1M 5:3 For her står det ikke at Set ble skapt i Guds bilde, men i Adams bilde.

Da Adam var hundre og tretti år gammel, fikk han en sønn i sin liknelse, etter sitt bilde. Han kalte ham Set.

Her tror jeg for min del at ordet bilde har med likheten til Adam å gjøre, som vi sier i et ordtak: Eplet faller ikke langt fra stammen. Det innbefatter sikkert at Set som sin far og mor ble født med en syndig natur. Men det trenger ikke dermed forstås slik at han hadde tapt Guds-bildet, forstått som legeme, sjel og ånd, altså treenigheten.

Det vi kan si er at etter syndefallet er Guds-bildet hos oss mennesker blitt infisert og dødelig såret av slangegiften og gått i tjeneste for Djevelen. Det betyr at mennesket av naturen ikke lenger har kontakt med Gud på disse tre plan, legeme, sjel og ånd, som Adam og Eva hadde det før fallet. Dette er anskuelig vist ved at menneskene ble drevet ut av Eden og kjeruber satt som voktere for inngangen.

Denne konsekvensen har ført til at menneskets treenighet, legeme, sjel og ånd i sin ugjenfødte tilstand, altså død for Gud, enten frigjør seg totalt ifra Gud, eller samarbeider som en enhet i å trosse samvittigheten og synde imot Gud og mennesker, eller søker å bli Gud lik, noe som kan gi seg utslag på forskjellige måter, for eksempel i selvrettferdighet (fariseisme) og hovmod på den ene siden eller utnytting av folks religiøsitet til å bli forgudet og adlydt på den andre.

I stedet for at Gud råder over mennesket, råder da mennesket over seg selv, eller rettere: Satan, Guds fiende rår over mennesket gjennom dets falne natur. Alene i den forstand kan vi si at mennesket har tapt sitt Guds-bilde, nemlig til Satan, ved at det er blitt likt ham, eller lar seg styre av ham, slik det iflg. Joh. Åpenbaring kap.13 skal bli til fulle i hans regjeringstid. Men Guds-bildet ånd, sjel og legeme har ikke mennesket tapt som sådan.

Derfor kan mennesket i sin treenighet igjen komme under Guds styrelse ved omvendelsen og troen på Jesus. Mennesket får da Guds natur. Da kan det skje som Paulus sier i 1Tess 5:23 at ånd, sjel og legeme bevares fullkomne, ulastelige ved vår Herre Jesu Kristi komme!

mars 11, 2012 at 8:22 pm Legg igjen en kommentar


Kategorier