Archive for mai, 2012

VI FEIRER TO FRIHETSDAGER – GRATULERER!Torsdag, 17.mai

Torsdag, 17.mai

Til alle mine blogglesere: Gratulerer med dagen! I år falt både grunnlovsdagen og Kristi Himmelfartsdag på samme dato – 17.mai. Og begge dagene minner oss om en dyrt kjøpt frihet. Rødfargen i flagget vårt skal minne oss om Jesu blod, som var det offer som skaffet oss den frihet som Kristi Himmelfartsdag vitner for oss om, nemlig frihet fra synd, sorg og plage, mørke, død og fortapelse – som Paulus sier det til galaterne:
Men det Jerusalem som er der oppe, er fritt, og det er vår mor. (Gal 4:26)
Det var dit Kristus fór opp for å vinne oss denne frihet. Derfor er flagget vårt rødt med et blått kors i midten på hvit bunn. Den blå fargen er himmelens farge og den hvite er renhetens farge. Altså: Ved Jesu blod er vi som tror på Ham rene og borgere på vei til fullkommen frihet i Himmelen.

Arnulf Øverland ville ha korset vekk.

Slik skrev han:

Stryk kristenkorset av ditt flag,
Og heis det rent og rødt!
La ingen by dig det bedrag,
at ”frelseren” er født!
Og vil du ikke dø som trell,
Så får du saktens fri deg selv!

Korset var en torn i øyet hans. Jeg sier øyet, for han var ’enøyd’. Han så bare den jordiske dimensjon. Rødfargen i hans flagg var også blodet, revolusjonens blod, den jordiske frigjøringens blod. Noen stater heiste det, men det brakte dem ikke frihet, heller ikke fred. Der Kristi kors foraktes blir det ingen virkelig frihet, bare en frihet for kjødet og for de onde maktene. Og resultatet ser vi i flere land som gav seg av med dette. De høstet ingen frihet, men bånd og tvang, mørke og død.

Nå trenger landet vårt forbønn for at ikke korset  skal bli strøket av flagget vårt. Jeg snakker billedlig. For selve flaggkorset kan ikke frelse noen. Humanetisk Forbund (HEF) mener offisielt at flaggkorset ikke er et religiøst symbol. Folk flest tenker heller ikke på at korset i flagget vårt har noe med kristendom å gjøre. Men historisk har det det. Det var en meget bevisst handling da de valgte korset som symbol i det norske flagg. Slik var det også med de andre nordiske land.

La oss takke Gud for den frihet vi har nytt i flere generasjoner, som Han alene har æren for! Mørket kan nemlig igjen legge seg tykt over oss, slik skumringen over landet vårt nå gir oss bange anelser om. Dette minner Elias Blix oss om så klart i Fædrelandssalmen sin:

Vårt heimland i mørker lenge låg,
Og vankunna ljoset gøymde.
Men Gud, du i nåde til oss såg,
Din kjærleik oss ikkje gløymde:
Du sende ditt ord til Noregs fjell,
Og ljos over landet strøymde.

So blømde vårt land i ljos og fred,
Det grodde so grønt i lier,
Men atter seig natt på landet ned
Med trældom og tunge tider.
Og folket det sukka etter ljos,

Og du lyste opp omsider.

Derfor kommer han med denne sterke påminnelsen, og avsluttende bønn:

Vil Gud ikkje vera bygningsmann,
Me fåfengt på huset byggja.
Vil Gud ikkje verja by og land,
Kan vaktmann oss ikkje tryggja.
So vakta oss, Gud, so me kan bu
I heimen med fred og hyggja!

Ja, det er Guds nåde vi trenger, ikke marxistisk sosialisme. Det var underlig å høre at ei vik på Utøya er gitt navnet Bolsjevika. Det kan være godt ment, men det peker ikke ut noen god vei. La oss derfor gjøre om litt på Øverland sitt revolusjonære dikt og si:

Heis kristenkorset i ditt flagg
Med stolthet slik som før!
Med takk til Gud for Langfredag
Da Kristus tok vår bør!
Da skal du ikke dø som trell
Men eie Himlens strålevell!

mai 17, 2012 at 9:54 pm Legg igjen en kommentar

HVORFOR JEG LESER FANTOMET

Onsdag 16.mai. Ferdig redigert kl.23.50 

Lokalavisen vår har som andre aviser sine tegneseriestriper.  Farsunds Avis har Fantomet, Ferdinand og Ole Brum – m.a.o. noe for store og noe for små. Av disse er det Fantomet som jeg absolutt må få med meg. Nymotens tegneseriestriper gjenspeiler mye av den tida vi lever i. Figurene ligner ofte ikke på mennesker. Finner det vanskelig å beskrive dem. De ser dumme og idiotiske ut, og har tullete, meningsløst innhold i snakkeboblene. Ofte også amoralskt innhold. Slike tegneserier brukes mye nå, og jeg leser dem ikke.

Fantomet derimot leser jeg. Hvorfor? Kanskje fordi Fantomet har mange kvaliteter som minner meg om Jesus.

Fantomet forandrer seg ikke!
Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja til evig tid. Heb 13:8

Dette liker jeg i den forandringstida vi lever i nå, når ingen ting skal være som det var, men alt skal skiftes om. Når det er om å gjøre å bryte alle grenser, forandre lover, dyrke det flerkulturelle, bryte ned kristen tro og moral, osv.

Fantomet er trofast!
Er vi troløse, så forblir han trofast. For han kan ikke fornekte seg selv. 2.Tim.2,13

Fantomet er trofast mot Sala, mot familien, mot oppgaven (sitt livskall).
Her har vi sett store forandringer skje i Norge, ikke bare blant sekulære, men også blant kristne dessverre. Trofasthet mot ektefellen og familien er ingen selvfølge lenger, heller ikke mot kallet. Ja, kallet er i stor grad ikkeeksisterende nå – i yrker der kallsbevisstheten ofte var sterk før, men også i familierelasjonen og i misjonsarbeidet. Forandring fryder, synes å være innstillingen nå.

Fantomet er rettferdig!
Klippen! Fullkomment er hans verk, for rettferd er alle hans veier. En trofast Gud, uten svik, rettferdig og rettvis er han. 5M 32:4

I dag er vi mange som sørger over at den lovgivende, dømmende og utøvende myndighet i Norge ikke lenger styrer etter faste uforanderlige lover tuftet på kristen moral og rett.
Kristne asylsøkere blir sendt ut av vårt ‘kristne’ land, tilbake til sine hjemland hvor de risikerer forfølgelse, fengsel, tortur og drap. Samtidig får farlige innvandrere oppholdstillatelse eller utsatt utsendelse, fordi de kan bli drept i sine hjemland (Mullah Krekar for eksempel).
Arresterte forbrytere blir i den grad ’forstått’, at ofrene for deres handlinger noen ganger opplever domfelling og straffeutmåling svært urettferdig.
Barn under minstealder blir av det offentlige oppmuntret til fri seks i likhet med alle andre. Preventiver anbefales i stedet for avhold.
Fostere betraktes ikke som mennesker og har derfor ingen offentlig beskyttelse før 12.te svangerskapsuke.
Homofili godtas og har rettsbeskyttelse og homofile kan nå inngå ekteskap på lik linje med heterofile. Og mer kunne nok nevnes.

Fantomet dreper ikke.
Skulle jeg ha behag i den ugudeliges død? sier Herren Herren. – Mon ikke heller i at han vender om fra sin vei og lever? Esek 18:23

Fantomet viser nåde og dreper ikke forbryterne uansett hva de har gjort, men lar dem leve, enda de hater ham og vil drepe ham. Han får dem bare i fengsel. I så måte må vi enda være glad for at vi ikke har dødsstraff i Norge. Behring Breivik-saken har imidlertid reist spørsmålet på nytt.

Fantomets eventyr ender alltid godt
Men vi venter etter hans løfte nye himler og en ny jord, hvor rettferdighet bor.2Pet 3:13

Ei tid var det slik med litteraturen at historien skulle være realistisk, og da skulle den ende tragisk.  Og at den ender tragisk, er vi vant til i denne syndens og dødens verden. Men det hender jo også at historien ender godt. Og for den som har sitt håp knyttet til Jesus Kristus vil den alltid ende godt – for en dag skal synd, sorg og død avløses av rettferdighet, glede og fred, hvor alle de som tok imot Kristus i tro, får leve i lykkelig samfunn med hverandre, med Jesus og vår Far, Han som gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv. For Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Joh 3:16-17

Tatt i betraktning de gode sidene ved Fantomets karakter, er han likevel ikke fullkommen. Bare én var det, og han ønsker at vi alle skal komme til han og få det evige liv uforskyldt av nåde ved at vi angrer og bekjenner våre synder og ber Gud tilgi og rense oss for vår synd og gi oss Den hellige Ånds gave. 
Forferdelig trist at så mange ikke vil la seg berge av det Himmelske ‘Fantom’ – Jesus Kristus – enda kallet fra Gud fremdeles lyder! Men kanskje du vil, du som leser dette og ikke er frelst? Da er det bare å komme. Han står for døra og banker. Det er bare å åpne opp og slippe han inn!

mai 16, 2012 at 6:01 pm 1 kommentar


Kategorier