Archive for januar, 2013

UDI MED HOMOFILM FOR INNVANDRERE

Godt nytt år ønskes enhver! Vi skulle jo etter visse profetier ikke få oppleve 2013. At ikke-kristne kan tro på slikt kan til en viss grad forstås. Men som kristne holder vi oss til Guds Ord, og Bibelen sier ingen ting om dag og årstall, tvert imot. Jesus sier klart at ”Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal slett ikke forgå. Men denne dagen eller timen kjenner ingen, ikke engang englene i himmelen, ikke engang Sønnen, men bare Faderen”. (Mark 13:31-32) Må vi derfor leve hver dag som om den er den siste!
G.L.Ellers kan jeg opplyse at vår her avbildede datter, Gunn Lina Fredriksen, gav ut sin første CD like før jul. Den har tittelen Kilden og Klippen – inneholder, for det meste klassiske, gode bedehussanger og koster kr 190. For interesserte er adressen hennes Grøndokktunet 6, 4580 Lyngdal og mailadr. er: gunn_lina@hotmail.com

Denne årets første blogg blir noe jeg for en god stund siden  tenkte å legge inn.
På skrivepulten min fant jeg nemlig idag følgende, som jeg uvisst når, har skrevet på en kvittering fra 7.febr.-11:

”Utlendingsdirektoratet (UDI) er i ferd med å lage en ny film om homofili som skal vises på alle asylmottak i Norge. UDI vil motvirke det de mener er asylsøkeres fordommer ved å lage en film om homofili” skriver DMagaz (DagenMagazinet)
Filmen omhandler et lesbisk par med to barn, en gutt som nettopp er ’kommet ut av skapet’ og en homofil innvandrer.
-Vi vil få fram at dette er normalt og akseptert, og at lovverket beskytter enkeltmennesket, sier regissør Mari Finnestad.
Filmen skal oversettes til 13 språk. Målet er at alle nye asylsøkere skal se den.

En kan jo spørre om dette er et ytterligere tiltak fra våre øverste myndigheter for å få flest mulig asylsøkere til fortest mulig å komme seg ut av Norge igjen. Eller om det bare er at den altoppslukende homo-ideologien skal presses på alle, om man vil eller ikke.

For det første er det ikke asylsøkeres fordommer de vil til livs, men den avstandtagen og avsky for en slik abnormitet, som den allmektige Skaper har nedlagt i menneskenes samvittighet, som noen (åpenbart) har kastet fra seg. 1.Tim.1,19

For det andre er det ikke normalt. Det er i høyeste grad unormalt. Det er bare å se på hvordan vi er skapt. Det har heller ikke vært akseptert. Men de strever med å gjøre det både normalt og akseptert. Men Guds ord sier:

Ve dem som kaller det onde godt og det gode ondt, som gjør mørke til lys og lys til mørke, som gjør bittert til søtt og søtt til bittert! Jes 5:20
Ve dem.. Det betyr at det kommer en straffedom.

Det er ikke vanskelig å finne ut hva Gud sier om homofili: Derfor overgav Gud dem til skammelige lidenskaper. Deres kvinner byttet om det naturlige samliv med et som er mot naturen. På samme vis forlot også mennene den naturlige omgang med kvinnen og brant i sitt begjær etter hverandre. Menn drev skammelig utukt med menn, og fikk på sin egen kropp den straff (HIV/Aids) de fortjente for sin forvillelse. Rom 1:26-27

Derfor sier Gud: Vend tilbake, du frafalne, sier Herren. Jeg vil ikke se på dere i vrede. For jeg er nådig, sier Herren, jeg vil ikke være vred til evig tid. Jer 3:12

Jeg er redd for Norge. Jeg frykter for at Guds tålmodighet med vårt folk snart er forbi. Vi må fortsette å be og gjøre som Peter sier:
Da nå alt dette går i oppløsning, hvor viktig er det da at dere ferdes i hellighet og gudsfrykt, mens dere venter på at Guds dag skal komme, og fremskynder den. Da skal himlene oppløses i ild og himmellegemene smelte i brann. Men vi venter etter hans løfte nye himler og en ny jord, hvor rettferdighet bor. 2Pet 3:11-13

januar 31, 2013 at 8:10 pm Legg igjen en kommentar


Kategorier