Archive for oktober, 2013

HVEM ER SAMARITANEN?

Den gode SamaritanI dag var det høsttakkefest i kirken. Fire dåpsbarn og full kirke under galleriene. Stort barnekor sang. Klinkende klare stemmer og uvanlig rent til å være barnekor, bestående av småskolebarn.

Prekenteksten var Den barmhjertige samaritan i Luk.10.

Presten som talte, gjengav teksten først for barna med hjelp av flanellograf, og deretter utla han teksten for oss voksne. Budskapet var for barna som for oss voksne å la oss utfordre av samaritanen og ta lærdom av det han gjorde og gjøre som han.
Alt var rett og sant, men noe manglet.
Mens jeg hørte på talen, ventet jeg på at evangeliet i teksten skulle bli lagt ut, men presten sa til slutt amen uten å ha berørt evangeliet.

Men går det virkelig an å finne evangeliet i denne teksten, evangeliet om Jesus? Ja, og jeg mener det er hovedsaken. For spørsmålet var jo hvem som er vår neste som vi skal elske. For jødene var det umulig å elske samaritanene. De gikk omveier rundt Samaria for å slippe å støte på dem. Og måtte de dra gjennom Samaria, så passet de på å ikke ha noen omgang med dem. Og samaritanene hadde nok et lignende forhold til jødene. Var det da det Jesus mente – at de skulle elske samaritanene?

Nei, Jesus kommer ikke med et bud om hva de skal gjøre. Han forteller lignelsen for å si noe om seg selv.  Han er samaritanen. Jødene kalte ham da også en samaritan, men i negativ betydning. Sier vi ikke med rette at du er en samaritan og en besatt? Joh 8:48
Jesus er imidlertid den gode samaritan.
Han er den som hjelper alle som er falt blant røvere. Presten og levitten  gikk bare forbi. Jesus brukte dem som bilde på fariseerne og de skriftlærde. De elsket bare dem som fulgte loven, slik de mente de selv gjorde. Da Jesus spurte den lovkyndige om hva som står skrevet i loven, svarte han med å sitere det dobbelte kjærlighetsbudet:Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din kraft og av all din forstand, og din neste som deg selv! 
Da sa Jesus til ham: Du svarte rett. Gjør dette, så skal du leve!
Men han ville rettferdiggjøre seg selv og spurte: Hvem er min neste? Jesus forteller så lignelsen for å fortelle mannen og alle oss andre at ingen av oss kan rettferdiggjøre oss selv i forhold til det doble kjærlighetsbudet. For ingen av oss oppfyller dette budet. Vi kan bare se oss rundt i verden, så ser vi det. Eller vi kan ransake oss selv, våre ord og gjerninger i fortid og nåtid. Da ser vi at vi verken kjente Gud eller elsket Ham, og heller ikke vår neste. Vi elsket oss selv først og fremst.

Følgende skriftsteder avslører oss:
Hva da? Har vi noe fortrinn? Nei, slett ikke! Vi har jo allerede anklaget både jøder og grekere for at de alle er under synd, som det står skrevet: Det er ikke én rettferdig, ikke en eneste.Det er ikke én som er forstandig, det er ikke én som søker Gud. Alle er veket av, alle sammen er blitt udugelige. Det er ikke noen som gjør det gode, ikke en eneste. Rom 3:9-12

For jeg vet at i meg, det er i mitt kjød, bor intet godt. For viljen har jeg, men å gjøre det gode, makter jeg ikke. Det gode som jeg vil, gjør jeg ikke. Men det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg. Men gjør jeg det jeg ikke vil, da er det ikke lenger jeg som gjør det, men synden som bor i meg. Jeg finner altså den lov for meg, jeg som vil gjøre det gode, at det onde ligger meg for hånden. Rom 7:18-21

Hvor er så redningen? Jo, hos samaritanen!
Samaritanen er Jesus. Han tok seg av oss elendige.
I boka Steingrunnen lar biskop Bo Giertz soknepresten si til sin kappelan: ”Hjertet – det er bare en rusten hermetikkboks på en søppelhaug. … Men der kommer en underlig Herre gående og forbarmer seg over den usle boksen, stikker sin spaserstokk gjennom den og plukker den opp av søplet og tar den med seg hjem. Slik går det for seg!”

Paulus opplevde seg nok som den rustne hermetikkboksen når han utbryter:
Jeg elendige menneske! Hvem skal fri meg fra dette dødens legeme! Gud være takk, ved Jesus Kristus, vår Herre! ….. Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. Rom 7:24- 8:1

Samaritanen betalte for pleien som skulle gjøre den døende mannen frisk. Jesus betalte verken med sølv eller gull (1.Pet.1,18-19), men med sitt dyrebare blod betalte han prisen for vår frelse.
Det er budskapet i lignelsen!  Den handler om evangeliet – det gode budskapet om hva Jesus har gjort for vår frelse.

En annen ting er at når et menneske kommer til tro på Jesus, får det lyst til å hjelpe andre. Det ser vi i ytremisjonsarbeidet – de mange som reiste ut på Jesu kall for å forkynne evangeliet både i ord og gjerning. Det var jo de kristne som startet alt barmhjertighetsarbeid både der ute og her hjemme.  Her hjemme kunne vi nevne Hans Nilsen Hauge, Evangeliesentrene, den første organiserte leseopplæringen, vekkelsene, osv.

Men å legge ut teksten om den barmhjertige samaritan uten å forkynne Jesus, må være å be folk om å oppfylle det doble kjærlighetsbudet i egen kraft, særlig slik det måtte fungere for mange i kirken i dag. Her var så mange som kunne trengt å høre evangeliet utlagt fra denne teksten. Sikkert en god del av dem som var til stede var nok ikke gjenfødte kristne. Det de fikk høre var bare en appell om å hjelpe andre så godt de kan, fordi Gud vil det.

Men Loven frelser ingen!

oktober 20, 2013 at 9:34 pm Legg igjen en kommentar

REGNBOGEN

Noas arkEg sit med det vesle bladet ”Stille Stunder” framføre meg og ein artikkel der av Lars Hernes, som har titelen: ”Dropane frå Vassmannen” Eg siterer føljande:
New Age-røsla vart aldri nokon organisasjon med ein fast lærebygnad, meir eit uryddig straumdrag med tilsig frå mange ulike åndskjelder. Regnbogen, himmelbrua, vart det sentrale symbolet. Det må kallast eit genialt grep, men óg eit ran, å omtolka teiknet på den evige pakta mellom Gud og hans jordiske skaparverk så radikalt.
Men og eit ran – seier Hernes.
Så er det óg eit ran, det homofili-røsla har gjort, sidan dei har teke Gud sitt teikn som sitt symbol. Det synes å vere den same åndsmakta bakom båe rana. Men den Gud som har all makta i tilveret og gjev seg til kjenne i Den Heilage Skrifta – Bibelen – det er Han som har patenten til himmelbogeteiknet, og Han sel det ikkje frå seg til andre åndsmakter. Det er eit nådeteikn for alle dei som held seg i nåden hans. Men for dei som har rana det og gjeve det eit anna innhald blir det eit domsteikn, om dei ikkje vender om og tek imot frelsa i Kristus.
Joh 8,47: Den som er av Gud, høyrer Guds ord. De høyrer ikkje, for de er ikkje av Gud.»
Frelsa ligg i å høyra Guds Ord, seier Jesus.

oktober 13, 2013 at 8:18 pm Legg igjen en kommentar

I gang igjen

OLYMPUS DIGITAL CAMERAJa, nå er det lenge siden nye innlegg er kommet på bloggen min. Mangt og mye har skjedd i løpet av sommer og høst som med nødvendighet har fått oppmerksomheten min. Det viktigste har vært at mor mi døde i sommer. og mangt og mye som måtte ordnes i den forbindelse etterpå. Dessuten måtte vi til med en større restaurering i forbindelse med en vannlekkasje her hjemme. Så har ikke overskuddet til å sette meg ned med tastaturet vært så mye tilstede, selv om det har vært flere ting jeg har hatt lyst til å skrive om. Gensykdommen sammen med alderen får vel bære noe av skylden. Men nå går det mot vinter. Så fremover blir det sikkert noen nye innlegg.

Idag sendte jeg noe til avisen Dagen. Kanskje tar de det inn, kanskje ikke. Med tanke på dere som ikke holder Dagen, legger jeg det også inn på bloggen. Det er skrevet på nynorsk, forhåpentlig til glede for noen av dere. Det har tittelen Regnbogen og legges inn en av de første dagene.

Hilsen til slutt:
1.Mos. 8,22: Så lenge jorden står heretter, skal såtid og høst, kulde og hete, sommer og vinter, dag og natt aldri ta slutt.

 

oktober 10, 2013 at 9:04 pm Legg igjen en kommentar


Kategorier