Archive for mars, 2014

DU SKAL IKKE TA LIV

Abortert foster Det er et sammentreff at filmen om Børre Knutsen kommer samtidig med at reservasjonsretten for leger på ny får sinnene i kok. Abortspørsmålet er igjen i fokus. Og samfunnet får ikke fred for denne uretten som abort er, før den kollektive ømme samvittigheten tas på alvor og en vender om. Så lenge man fortrenger det gale en har gjort og gjør, og gir saken nye ord som kan gjøre det lettere for samvittigheten å bære ansvaret for det en har gjort, får man ikke legedom.
Lege Ragnvald Bjørgaas Petersen, som er lege i Etiopia, har en artikkel om emnet i Dagen 4.mars. Her sier han blant annet dette om hva som drev Børre Knutsen: ”Børre Knutsen har ment at det må ropes høyt når et foster med overlegg drives eller rives ut av morslivet. Enten er man et menneske, eller så er man det ikke, og fellesskapets grunnholdning til menneskeverdet uttrykkes nettopp gjennom hvordan vi tar vare på de aller svakeste.. Hvite frakker og sterile omgivelser kan lure mange, men endrer ikke realitetene. Lovverket i et sivilisert samfunn skal verne den enkelte mot overlast og drap, mens abortloven gjør det motsatte.” Men dette vil vi ikke høre, sier Petersen, ”fordi vi vet det er sant.”
Fordi man ikke vil møte denne sannheten og ta den inn over seg, ble det fra starten av laget nye ord slik at man kunne leve med det man gjorde – slik som: slimklump, bestemme over egen kropp, utskrapning, svangerskapsavbrudd el. operativt inngrep – i stedet for å kalle det fosterdrap. En ville unngå å skape skyldfølelse. Det siste nye ordet man har laget ”fosterreduksjon” søker bare på samme måten å fordekke sannheten.
Alle leger i Norge burde derfor ha reservert seg mot å bidra til abort. De var jo kalt og bundet til lege-eden og norsk lov om ikke å ta liv, men å berge liv. Men på sekstitallet ble den del av legeloven som handlet om å ta liv fjernet. Ble dette gjort for å legge til rette for abortloven som kom i 1975? Vi trenger å vende tilbake til De ti bud. Det femte lyder: Du skal ikke slå i hjel.

mars 22, 2014 at 11:31 am Legg igjen en kommentar


Kategorier