Archive for april, 2015

ASYLBARNSAKEN OG VALDRESPROFETIEN

I 5M 18:21-22 står det:

Kanskje du sier ved deg selv: Hva skal vi kjenne det ord på som Herren ikke har talt? Når det ord profeten taler i Herrens navn, ikke skjer og ikke går i oppfyllelse, da er det et ord som Herren ikke har talt. Det er et ord som profeten i overmot har dristet seg til å tale, og du skal ikke være redd ham.

Vi hører her at det vi skal kjenne en sann profeti på, er at alt det som er sagt går i oppfyllelse,

Emanuel Minos mottok i 1968 en profeti av en gammel gudfryktig kvinne fra Valdres. Mange kristne er kjent med den. Herren hadde talt til henne og vist hva som skulle skje framover i Norge og verden, hendelser som den gang var vanskelig for Minos helt å tro kunne skje pga lovverket. Men i 1993 fant Minos profetien igjen i en skuff hjemme. Fordi han anså profetien som så utrolig hadde han lagt den i skuffen, og glemt det hele, inntil han fant den mens han foretok en opprydning i noen papirer. Han offentliggjorde da profetien.

Alle hendelsene som denne kvinnen fikk fra Gud har gått i oppfyllelse. Derfor kan vi vite at synet ut fra bibelordet ovenfor, virkelig var fra Gud, så sant Minos var etterrettelig i sin gjengivelse, noe det ikke er grunn til å tvile på. Enda mer kan vi stole på det, siden det var så usannsynlig at det skulle skje. Hele den ugudelige utviklingen Gud varslet om gjennom kvinnen, har skjedd i rekordfart. Også det siste bildet hun fikk se (Jeg siterer fra Minos’ gjengivelse i boken «Fra Reykjavik til Jerusalem»):

«Folk fra fattige land strømmer til de rike landene. De kommer til Europa, til Skandinavia, og også til Norge. Det blir mange av dem. Og folk begynner å å mislike dem, og de blir hårde imot dem. (Da hun sa dette begynte hun å gråte, føyer Minos til). De blir mer og mer behandlet som jødene før krigen. Da er målet for våre synder fullt. Krigen bryter ut.»

Jeg avslutter sitatet her. Men krigen vil ifølge synet kvinnen fikk, utvikle seg til atomkrig som gjør det umulig å bli værende i Norge. Det blir å flykte sørover til de fattigste landene som har unngått det verste. Men der blir vi behandlet like dårlig som innvandrerne er blitt i Norge, sier hun.

Nå ser vi at også dette med den dårlige behandlingen av asylsøkerne i Norge går i oppfyllelse. Verdenskrigen, den tredje, står da for hånden. For en god stund siden sendte jeg «Valdresprofetien» til justisminister Anders Anundsen. Jeg ventet vel ikke å få noe svar, og har heller ikke fått det. Den ble vel kastet i bosskurven av den som sprettet konvolutten.

Bibelen sier: Det et menneske sår, skal det også høste. (Gal.6,7)

Det er nå kommet til en avklaring i asylbarnsaken mellom Høyre, Frp og støttepartiene. Men utviklingen videre vil vise om de som virkelig har behov for beskyttelse i Norge, vil få det. Etter å ha lest Mazyar Keshvaris uttalelse til NTB på dagen.nett, er jeg ikke optimistisk. Han viser ingen medfølelse med de som er sendt ut, og de som får returnere, bagatelliserer han. I tillegg til nåværende, har også forrige regjering sendt mange kristne konvertitter tilbake til sine land.

Uten at en sann hjertets omvendelse skjer både hos de styrende, men også i det norske folk, med tilbakevending til Guds lover for menneskelivet ser det ut for at den tredje verdenskrigen er like foran oss. Men folket vil neppe omvende seg, og ve oss da! Da har alle Jesus-troende bare Ham å sette sitt håp til. Da blir Jesu løfte livsviktig for oss: Og se, jeg er med dere ALLE dager inntil verdens ende! Da spørres det etter vår tro. Hvem vi forlater oss på. Hvem vi vil følge. Det gjør det også nå.

april 28, 2015 at 11:39 am Legg igjen en kommentar


Kategorier