Archive for april, 2016

GUDS TREENIGHET OG VÅR

Fred V. Hjortland har skrevet ei bok «Bibelens Gud» Bind 1, som er kommet i år. Den er på ca. 400 sider, og er anmeldt i avisen «Dagen» av Tore Lund. Boken hevder at Jesus, Guds enbårne Sønn, ikke er Gud, og Lund, i likhet med flere som har gitt sitt syn til kjenne på Dagens debattsider, er positiv til dette synet. De øvrige innleggene er å finne i Dagen, fra slutten av januar til slutten av mars. Jeg har i etterkant sendt innlegget nedenfor til Dagen og fått vite at avisen trykker det. For at flere kan få tilgang til artikkelen blogger jeg den her.

Treenig 1Med dette innlegget har jeg ingen forventning om å overbevise Hjortland om at han tar feil, når han har skrevet en bok på 400 sider for å bevise at Jesus Kristus ikke er Gud. Men han tar feil! Likevel har flere støttet ham.

Det er merkelig og trist at Hjortland og de som støtter ham, tror de ser klarere enn Kirkens ledere gjennom hele kirkehistorien hva vi skal mene om Gud og hvem han er. Verken Nikenum eller Athanasianum har tatt det ut av luften. Guds treenighet er Bibelens samstemte vitnesbyrd. Det er et mysterium, men likevel klart fremstilt i Skriften for den som vil se det. Og det er av avgjørende betydning for om Jesus sonet verdens synd, eller ikke.

Gunnar Johnstad, førsteamanuensis ved NLA gav oss 3.feb. meget god og klargjørende bevisførsel for Jesu selvvitnesbyrd om å være Gud lik, ut fra Joh.ev., Jesaia og Mosebøkene. Han er dyktig i hebraisk og gresk, har deltatt i oversettelsen av Bibelen de siste år og er etter det jeg vet, en bibel-troende teolog. Han er m.a.o. en kapasitet n.d.gj. ord og begreper i Skriften. Men ble ikke trodd. Igjen skrev han et like saklig innlegg 25/2 med god begrunnelse for å tro at Gud er én og samtidig tre. Men ble ikke trodd.

Hjortland og de andre gjør Kristus mindre enn han er. Hvem eller hva er han, hvis han ikke er Gud, slik Gud er Gud? Hebreerbrevets forfatter sier at han er «så mye større enn englene, som han har arvet et herligere navn framfor dem» (1:4) og «Om englene sier han (Gud): Han gjør sine engler til vinder og sine tjenere til flammende ild. Men om Sønnen sier han: Din trone, Gud, står i all evighet» (1:7-8). Og videre «Derfor, Gud, har din Gud (ho theós ho theós) salvet deg ..» (1:9b). Og i 3:3-4 « Men Jesus er større ære verd enn Moses, for han som bygger et hus, er jo større ære verd enn huset selv! Hvert hus er jo bygd av noen. Men den som har bygd alt, er Gud.» (mao. Kristus). Alt belagt med sitater fra GT! Se også Kol 1,16-19. Altså, hvem er han hvis han ikke er Gud? Vi leser her at han er større enn englene, før alle ting, at han har skapt alt og at alt består ved han, og at han er Gud!

I tillegg sier Gud oss allerede i Bibelens første kap. hvem han er: 1.Mos. 1:26a «Og Gud sa: La oss gjøre mennesker i vårt bilde, etter vår liknelse.»  Hva betyr det, når det står at han skapte oss etter sin lignelse? Han sier jo «la oss skape», og «i vår lignelse»!

Jo, han skapte oss treenig, med ånd, sjel og legeme, slik han selv er Ånd, Sjel og Legeme! Og om disse tre delene som også dere består av, vil jeg tro dere ikke sier: Jeg er en sjel, eller jeg er en ånd, eller jeg er et legeme. Dere vil selvfølgelig si: Alle tre delene er meg, og det er nettopp disse tre som er meg!

Slik er det med Gud. Faderen er hodet, Sjelen om du vil, den styrende og ledende, som Jesus, Guds Sønn og Guds Legeme, underla seg i alle ting. Talsmannen, Ånden, er tredje personen i Guddommen, som Jesus sendte til sin menighet og til-la personlige egenskaper som gjør at han ikke bare er en kraft eller en vind, men en person, som omtales med pronomenet Han. Han er ett med Kristus, som Kristus er ett med Faderen (Joh.14:16 – 16:14).

Mye mer om hva vår treenighet betyr for oss som er skapt i hans bilde, etter hans lignelse, har den anerkjente, tyske teologen, Erich Sauer, skrevet i sin bok «Evangeliets morgenrøde og Menneskets adel», s.40-45, som jeg anbefaler å lese.

 

Reklamer

april 2, 2016 at 8:39 pm Legg igjen en kommentar


Kategorier