Archive for april, 2016

GUDS TREENIGHET OG VÅR

Fred V. Hjortland har skrevet ei bok «Bibelens Gud» Bind 1, som er kommet i år. Den er på ca. 400 sider, og er anmeldt i avisen «Dagen» av Tore Lund. Boken hevder at Jesus, Guds enbårne Sønn, ikke er Gud, og Lund, i likhet med flere som har gitt sitt syn til kjenne på Dagens debattsider, er positiv til dette synet. De øvrige innleggene er å finne i Dagen, fra slutten av januar til slutten av mars. Jeg har i etterkant sendt innlegget nedenfor til Dagen og fått vite at avisen trykker det. For at flere kan få tilgang til artikkelen blogger jeg den her.

Treenig 1Med dette innlegget har jeg ingen forventning om å overbevise Hjortland om at han tar feil, når han har skrevet en bok på 400 sider for å bevise at Jesus Kristus ikke er Gud. Men han tar feil! Likevel har flere støttet ham.

Det er merkelig og trist at Hjortland og de som støtter ham, tror de ser klarere enn Kirkens ledere gjennom hele kirkehistorien hva vi skal mene om Gud og hvem han er. Verken Nikenum eller Athanasianum har tatt det ut av luften. Guds treenighet er Bibelens samstemte vitnesbyrd. Det er et mysterium, men likevel klart fremstilt i Skriften for den som vil se det. Og det er av avgjørende betydning for om Jesus sonet verdens synd, eller ikke.

Gunnar Johnstad, førsteamanuensis ved NLA gav oss 3.feb. meget god og klargjørende bevisførsel for Jesu selvvitnesbyrd om å være Gud lik, ut fra Joh.ev., Jesaia og Mosebøkene. Han er dyktig i hebraisk og gresk, har deltatt i oversettelsen av Bibelen de siste år og er etter det jeg vet, en bibel-troende teolog. Han er m.a.o. en kapasitet n.d.gj. ord og begreper i Skriften. Men ble ikke trodd. Igjen skrev han et like saklig innlegg 25/2 med god begrunnelse for å tro at Gud er én og samtidig tre. Men ble ikke trodd.

Hjortland og de andre gjør Kristus mindre enn han er. Hvem eller hva er han, hvis han ikke er Gud, slik Gud er Gud? Hebreerbrevets forfatter sier at han er «så mye større enn englene, som han har arvet et herligere navn framfor dem» (1:4) og «Om englene sier han (Gud): Han gjør sine engler til vinder og sine tjenere til flammende ild. Men om Sønnen sier han: Din trone, Gud, står i all evighet» (1:7-8). Og videre «Derfor, Gud, har din Gud (ho theós ho theós) salvet deg ..» (1:9b). Og i 3:3-4 « Men Jesus er større ære verd enn Moses, for han som bygger et hus, er jo større ære verd enn huset selv! Hvert hus er jo bygd av noen. Men den som har bygd alt, er Gud.» (mao. Kristus). Alt belagt med sitater fra GT! Se også Kol 1,16-19. Altså, hvem er han hvis han ikke er Gud? Vi leser her at han er større enn englene, før alle ting, at han har skapt alt og at alt består ved han, og at han er Gud!

I tillegg sier Gud oss allerede i Bibelens første kap. hvem han er: 1.Mos. 1:26a «Og Gud sa: La oss gjøre mennesker i vårt bilde, etter vår liknelse.»  Hva betyr det, når det står at han skapte oss etter sin lignelse? Han sier jo «la oss skape», og «i vår lignelse»!

Jo, Gud skapte oss treenig, med ånd, sjel og legeme, slik han selv er Ånd, Sjel og Legeme! Slik er vi mennesker enestående i forhold til dyrene. De har ikke sjel med bevissthet om et Jeg, men styres av drifter og instinkt. De har en kropp med en mer eller mindre utviklet hjerne, men ikke ånd til å tenke på en guddom. Med mennesket er det annerledes: Med vår kropp og sjel har vi selvbevissthet med skaperevner og valgmuligheter. Og med vår ånd har vi bevissthet om en høyere makt, en gud som vi skal stå til regnskap for, fordi vi har bevissthet om godt og ondt, altså en samvittighet, og om et liv etter døden. Disse tre delene som hvert menneske består av, henger nøye sammen. Derfor, når jeg skal si hvem jeg er,  sier jeg ikke: Jeg er en sjel, eller jeg er en ånd, eller jeg er et legeme. Nei, jeg sier jeg er et menneske, Og jeg har et navn. Jeg heter Kjetil. Slik også med Gud. Han heter JHWH, som betyr «Jeg er» (den evig og alltid værende).

Han er tre, men samtidig bare en: Faderen (Far) er den bestemmende, Sjelen om du vil, den styrende og ledende, som Jesus Kristus, Guds Sønn og Guds Legeme, underla seg i alle ting (Joh.4,34/ 5,30 m.fl.) Talsmannen, Ånden, er tredje personen i Guddommen, som Jesus sendte til sin menighet etter at han var steget opp til sin Far, og som han for sine disipler tilla personlige egenskaper som gjør at han ikke bare er en kraft eller en vind, men en person, som omtales med pronomenet Han. Han er ett med Kristus (Joh.16,13-15), som Kristus er ett med Faderen (Joh.14:16 – 16:14). Det er altså disse tre personene i guddommen som er den ene Gud.

Denne treenighet har Gud også gitt eksempler på i den døde naturen. For eksempel vannmolekylet H2O. Tre atomer (to hydrogen og ett oksygen-atom). Det er disse tre til sammen som gjør det til et vannmolekyl. Og i hvert av atomene finner du også tre deler: proton, nøytron og elektron, som alle må være der for at det skal være et atom.

Mye mer om hva vår treenighet betyr for oss som er skapt i hans bilde, etter hans lignelse, har den anerkjente, tyske teologen, Erich Sauer, skrevet i sin bok «Evangeliets morgenrøde og Menneskets adel», s.40-45, som jeg anbefaler å lese.

 

april 2, 2016 at 8:39 pm 1 kommentar


Kategorier