Archive for februar, 2017

OM SOKNEPREST SJÅSTAD SITT BIBELSYN

 

I slutten av januar/begynnelsen av februar hadde sokneprest Sjåstad i Lister et innlegg i flere aviser om «Hvordan man må forholde seg til Bibelen». Stykket var et innlegg/kronikk om hvordan man som teologistudent studerer/arbeider med bibelen. Jeg skrev da følgende motinnlegg , som jeg sendte til to av avisene, Lister og Dagen:

Sokneprest Sjåstad skriver om hvordan man må forholde seg til Bibelen. Som tømrer visste han hvor viktig det var å ha gode redskaper for å gjøre et godt arbeid. Slik er det også med Bibelen og teologien, sier han. Jeg antar at han da mener at det var gode redskaper han fikk å benytte da han begynte på teologistudiet. Men når en leser hva disse redskapene har gjort med hans teologi, og hva de har gjort med prester og biskoper og teologer for øvrig, virker det ikke som at disse redskapene har vært særlig gode.

Bibelen lærer oss at vi ikke kan kjenne den rett ved å bruke den historisk-kritiske metode, som alle universiteter og teologiske fakulteter har brukt siden 1800-tallet. Ja, heller ikke med vår forstand, men ved åpenbaring. Det sier Bibelen selv: «På den tiden tok Jesus til orde og sa: «Jeg priser deg, Far, himmelens og jordens Herre, fordi du har skjult dette for vise og forstandige, men åpenbart det for umyndige små». Matt 11:25. Gud skjuler sitt ord for den menneskelige visdom og forstand.

Tyske Eta Linnemann var anerkjent teolog og prestelærer i den historisk-kritiske teologi og uteksaminerte flere kull med studenter inntil hun etter mye påtrykk ble med i en studentbibelgruppe og, etter mange runder med seg selv, ble omvendt og født på ny. Da forstod hun at hun hadde bedratt og villedet mange mennesker med sin bibelkritiske teologi. Hun skrev da en bok, som i norsk oversettelse fikk tittelen «Guds ord og bibelkritikken».

Tilfeldigvis holder jeg på med å lese denne for andre gang nå. Et sitat fra boken hennes lyder slik: «På samme måte som det ikke går an å være litt gravid, går det ikke an å bruke bare litt av den historisk-kritiske metode.» Det hun mener med dette er at begynner du med den, ender du med den. Tragedien er at det er denne metode som blir brukt ved alle universiteter rundt om i verden ved utdannelse av teologer, også i Norge. Det er derfor det går an å komme dit at en kan, som du sier, få «et nytt syn på Bibelen og et forandret syn på homofilt ekteskap». Nå ser vi i Den norske kirke hvor villedende dette redskapet er, og hvor galt det fører hen. Den lutherske grunnsetning Skriften alene og troen alene, hadde vært det gode redskapet å starte studiet med.

Den avholdte bibellæreren og teologen, Øyvind Andersen, sa, Bibel-troende som han var, at det er galt å snakke om forskjellige bibelsyn. Det er ikke gitt oss å ha et eget syn på Bibelen. Det fører ikke frem. Vi må finne Bibelens syn. Den tolker seg selv for den som Gud åpenbarer det for.
Og professor Hallesby uttalte etter det jeg har hørt omtrent som følger: «I møte med Bibelen vil du ikke forstå den, om du studerer den på fanget. Du må selv sitte på Bibelens fang». Bildet er klart.

Den som med sin forstand vil forstå Bibelen, møter en lukket bok, og som Linnemann sier: «døde bokstaver». Hvorfor? Fordi det er Gud som åpenbarer Skriften ved sin Ånd. Uten Den Hellige ånd kan ingen forstå den, og heller ikke se at den er sann. Derfor sier også Paulus:
«Ingen må narre seg selv! Hvis noen av dere regner seg som vis i denne verden, la ham da bli en dåre, så han kan bli virkelig vis. For denne verdens visdom er dårskap i Guds øyne.» 1Kor 3:18-19b. Og Jesus priste sin Far: «…fordi du har skjult dette for vise og forstandige, men åpenbart det for umyndige små». Lk.10,21

Jeg har i mange år ment at teologistudenter med jevne mellomrom burde være nærmest forpliktet til å vende tilbake til 1.Kor 1 og 2 og si til seg selv det som står der.

Jeg er så glad for at, i en tid uten sannheten i bestemt form, finnes sannheten. Den er i Bibelen. Den er Bibelen! Der står det at Jesus er Ordet, Skriften (Joh.1). Og om seg selv sier han: «Jeg er .. sannheten!» (Joh,14,6). Bibelen inneholder alt det vi trenger. Derfor blir jeg ikke overrasket av noe av det som skjer i dag. Det står i Bibelen.

 

 

februar 11, 2017 at 3:39 pm 1 kommentar


Kategorier