Archive for mars, 2017

Eiken Menighetsråds gode valg.

DSC_0870 – Kopi

Eiken Menighetsråd står, sammen med sin sokneprest, fast i troen på Bibelens ord om ekteskapet, at det er for en mann og en kvinne. For noen dager siden vedtok de at ingen vielse av likekjønnede får skje i deres kirke. Ble veldig glad da den nyheten kom i avisen. De har ingen grunn til å skamme seg over den beslutningen, og det har jeg meddelt dem. Jeg forstår det slik at lovverket også er på deres side. Jeg takker og ærer dem herved for deres fasthet i troen på Guds ord.

Beslutningen deres er godt begrunnet i Bibelen. Jeg regner med at de tekstene som taler imot denne synd, er godt kjent, men nevner to av dem,

en fra det gamle testamentet:

Du skal ikke ligge med en mann slik som en ligger med en kvinne. Det er en styggedom. 3M 18:22

og en fra det nye:

De kjente Gud, men likevel lovpriste og takket de ham ikke som Gud. Med sine tanker endte de i tomhet, og deres uforstandige hjerter ble formørket. .…..  De fulgte sitt hjertes lyster, derfor overga Gud dem til urenhet slik at de vanæret kroppen sin med hverandre.  …..  Derfor overga Gud dem til skammelige lidenskaper. Kvinnene deres byttet ut det naturlige samliv med det unaturlige. På samme måte sluttet mennene å ha naturlig samliv med kvinner og brant i begjær etter hverandre. Menn drev utukt med menn, og de måtte selv ta straffen for sin villfarelse. Rom 1:21-28

Er dette hard tale? Ja! Men det er Gud som har skapt hele verden. Derfor er det bare Han som kan si hvordan alt skal og må være, for at det skal gå oss godt. Og Han er hellig. Tåler ikke synd. Det Gud her sier er altså at de som på kirkemøtet vedtok likekjønnet vigsel, har ikke lovprist og takket Gud som Gud. Med sine tanker har de endt i tomhet og uforstand. De har valgt og godtatt urenhet og unaturlig samliv, og de har vanæret seg selv

Likevel sier Agderbiskopen at dette skal og må menighetene godta og slippe igjennom. Nei, de kan si nei. Og det har Eiken gjort. Ære være dem for det!

Måtte flere menighetsråd gjøre som dem.

 

 

mars 22, 2017 at 12:16 pm 1 kommentar


Kategorier