Archive for september, 2017

LYNGDALS BLÅ KIRKE OG KIRKEUKA

DSC_1272.JPG

Den hvite Lyngdalskirka er for tida kledd i lys himmelblå farge. Dette på grunn av taket som er under restaurering. Hele stillaset er dekket til med en blå duk. Tankene kom da til det israelske flagget. På den hvite bunnfargen har det ei blå Davids-stjerne i midten og ei blå stripe i topp og bunn, som markerer landets bibelske utstrekning mellom de to elver, Eufrat og Egypts elv, som var Gud sitt landløfte til jødene (1.Mos.15,18). Hvitt og blått. Renhetens farge og håpets.

Denne uka arrangeres dessverre «Kirkeuka for fred i Palestina og Israel». Jeg sier dessverre pga. innholdet, hva som skal forkynnes og eventuelt proklameres. I Agder er det visstnok bare i Mandal at uka markeres. Det skjer i morgen i Skjernøy kapell og i Mandal kirke. Lyngdal og de fleste andre menigheter ser ut til å holde seg unna dette. Det er godt!

«Kirkeuka for fred i Midtøsten» er etablert av Kirkenes Verdensråd.
I Norge heter uka «Kirkeuka for Palestina og Israel», og disse organisasjonene står sammen om arrangementet:
Mellomkirkelig Råd, Norske Kirkeakademier, Kirkens Nødhjelp, KFUK-KFUM Global, KFUK –KFUM Norge, Kveker-hjelp, Kvekersamfunnet, Norges Kristelige Studentforbund, Sabeels Venner, Stiftelsen Karibu og Svenska kyrkans menighet i Oslo.
Kirkeuka arrangeres i Norge denne uken, fra 24.sept.-1.okt. og omfatter over 30 arrangementer.

Kirkeukas egen innledning om formålet lyder slik:
«Kirkeuka for fred i Palestina og Israel er et internasjonalt, kirkelig initiativ for å bidra til en fredelig løsning i konflikten mellom israelere og palestinerne. Det er en uke for bønn og solidaritet.»

Sannheten er imidlertid at Kirkeuka med sine tilsluttede organisasjoner i realiteten ikke arbeider for fred, fordi de arbeider mot Israel. I en årrekke har de gått inn for boikottelse av Israel, overdriver problemene som palestinaarberne har, og gir Israel alene skylden for dem – mens det i virkeligheten er lederne deres, Hamas og PLO som har skylden. Og de støtter NGO-er som aktivt støtter opp under terrorrelatert virksomhet i Israel. Kirkeuka sier Israel er okkupanten av det de kaller Vestbredden eller Palestina, som er Judea og Samaria, kjerneområdet av det landet Gud lovet Israel. Men det stemmer ikke. Israel vant området i forsvarskrigen som ble påtvunget dem i 1967, etter at Jordan hadde okkupert Vestbredden siden 1948. Palestina er et oppdiktet land og et oppdiktet folk, som opprinnelig stammer fra de ulike arabiske land, i det de kom til Israel i fra siste del av 1800-tallet av og framover, for å få arbeid hos jødene som begynte å komme til landet for å dyrke det og tilegne seg det. Israel okkuperer ikke området, men administrerer det i påvente av en fredsavtale de kan kjenne seg trygg med.

Jeg må si at jeg er blant dem som lenge har sørget over Den norske Kirke, som var min kirke til å begynne med: – for den teologiske utviklingen, liberalteologien og erstatningsteologien, som de holder så fast på, den ugudelige ekteskapsloven de har vedtatt ved å gi vigselsrett til likekjønnede, og den urett de gjør mot Israel ved å fornekte i teori og praksis Israels rett til landet og derfor motarbeider det på mange måter.
Det er jo så åpenbart at Gud er med Israel pga. alle de mirakler Gud har gjort i landet, både i krigene de har måtte kjempe, i den mirakuløse integreringen av de mange immigrantene etter 2.verdenskrig, som de har lyktes med, og den mirakuløse økonomiske oppgangen og teknologiutviklingen, deriblant dyrkingen av ørkenområdene som har gjort landet til et veldig viktig land i verdenssammenheng, noe mange nasjoner begynner å skjønne etter hvert. Israel er også det eneste demokratiet i Midtøsten med frihet for alle minoritetene i landet.

Jeg vil derfor bare oppfordre til å støtte Israel. La oss velsigne landet, for Gud er med dem. Velsigner du Israel får du velsignelse tilbake. Be om den fred som bare Gud kan gi. For der er ingen lysning eller mulighet for noen politisk fred (Jer.6,14). Striden i området er først og fremst en åndelig strid og kan bare løses av allmaktens Gud.

Jer. 16,14-15
«Se, derfor skal dager komme, sier Herren, da det ikke mer skal bli sagt: Så sant Herren lever, han som førte Israels barn opp fra landet Egypt! – men det skal bli sagt: Så sant Herren lever, han som førte Israels barn opp fra landet i nord og fra alle de landene som han hadde drevet dem bort til. Og jeg vil føre dem tilbake til deres land, det som jeg ga deres fedre.»
Amos 9:15
«Jeg vil plante dem i deres land, og de skal aldri mer bli rykket opp av sitt land, det som jeg har gitt dem, sier Herren din Gud.»

september 30, 2017 at 3:37 pm Legg igjen en kommentar


Kategorier