Posts filed under ‘Bibel og bønn’

DAGENS ORD

Mandag 30.mai

Ef 3:14-15
Derfor bøyer jeg da mine knær for Far, han som er den rette far for alt som kalles barn i himmelen og på jorden. (fra gårdagens pr.tekst: Ef 3,14-21)
Matt 6:7-10
Når dere ber, skal dere ikke ramse opp mange ord likesom hedningene, for de tror at de blir bønnhørt når de bruker mange ord. Vær ikke som dem! For deres himmelske Far vet hva dere trenger til før dere ber ham. Slik skal dere da be: Vår far, du som er i himlene! Må ditt navn helliges, ditt rike komme, din vilje skje, som i himmelen, så og på jorden. (fra dagens tekst: Matt 6,6-13)

I dag har jeg slått sammen noe av gårdagens prekentekst og dagens tekst og vil konsentrere det jeg vil si om følgende: Hvordan skal vi, eller får vi lov til, å tiltale Gud når vi ber.

Når dere ber, sier Jesus (v.6) skal dere be: Vår Far (v.9) (egentlig Pappa)
Og Paulus sier: Jeg bøyer mine knær for Far (Pappa)
Det er en vidunderlig rett som en kristen har at han kan si Far og vite at Gud virkelig vil være far for ham. Derfor føyer Paulus til: han som er den rette far for alt som kalles barn i himmelen og på jorden.

Mange, også kristne, sier bare Gud når de ber. Det er ikke galt. Det understreker hvor høy og stor Han er, som han selv sier i Jes 57,15: For så sier Den Høye, Den Opphøyede, han som troner for evig, han som bærer navnet Hellig: I det høye og hellige bor jeg, Men videre sier han i v.15:
og hos den som er sønderknust og nedbøyd i ånden, for å gjenopplive de nedbøydes ånd og gjøre de sønderknustes hjerter levende. Her ser du ham som far, med det gode, ansvarsfulle farshjertet. Han som er vår skaper, er også far for sine barn.

Og for deg som ikke kan kalle deg et barn av Ham, men ønsker å bli hans barn, også for deg vil Han være far. Derfor kan du trygt be. Hør bare hva han sier:
For jeg vet de tanker jeg tenker om dere, sier Herren. Det er fredstanker og ikke tanker til ulykke. Jeg vil gi dere framtid og håp. Jer 29:11. Han venter bare på at du skal ta imot Jesus som han har gitt deg til frelse så han kan få bevise dette for deg.

Langt i fra alle i verden har et godt farsbilde. En voldelig, fordrukken far, en far som misbruker barnet sitt seksuelt, en far som svikter mor og barn og ikke vil forsørge dem lenger, men bare drar sin vei – kan fullstendig ødelegge farsbildet hos barnet sitt. Mange har derfor problemer med farsbildet.
Men Gud er ikke en slik far. Han er det beste du kan tenke deg med en far. Han har ofret seg selv i døden for å gi deg liv, framtid og håp.

Vil du ta imot det og tro det i dag?
Da kan du som Paulus, bøye dine knær for Ham, bekjenne dine synder og takke Ham for syndenes forlatelse, be for alle mennesker, ikke minst for dine fiender. Dine bekymringer, dine sorger – legg det av hos Ham. Be han gi deg sin fred og gå så til dagens gjøremål med frimodig håp og tillit til Ham.

mai 30, 2011 at 11:18 am Legg igjen en kommentar

Vær forsiktig lille barn hva du leser!

Ja, jeg har i dag formet litt om på en kjent gammel barnesang. Også vi voksne er som små barn. Vi formes av det vi leser og hører. Jeg har tidligere i dag kikket litt mer i Dagen/Magazinet for i går. Det har vært forvirrende. Løgn og sannhet om hverandre, slik det blir i en avis når den frie ytring skal slippes til. De avisene jeg leser er stort sett denne pluss Farsunds Avis (lokalavisen vår) og Norge I Dag. Så ser vi ofte nyhetene på TV. Og jeg for min del får med meg andakten på Radio Lyngdal om morgenen og bibeltimen til John Hardang i Vindu mot livet.

Har jeg da fått med meg en god niste for dagen, variert kost som gjør meg mer opplyst, vidsynt og orientert? Jeg er ikke sikker på det siste. Men når det gjelder det første – god niste? Jo, andakten var god og bibeltimen enda mer. Men plassen ved Jesu føtter, den finner jeg i lønnkammeret mitt, kontoret jeg har i kjelleren. Der har jeg mine bønnestunder. Der har jeg Guds evige sannhets ord mellom mine hender. Leser det og grunner på det. Ber om Den hellige ånds lys og rettledning. Kjenner det godt og trygt å ha dette fjellsikre sted som ikke forandrer seg. Ikke bedrar meg og lyver for meg, men gir min sjel den gode næringsrike maten og den gode hvilen. Og der får jeg lys til å avsløre løgnen og det falske som kommer ut av munnen og via tastaturet fra så mange mennesker, meg selv kanskje innbefattet. Der blir jeg i stedet selv opplyst slik at Jesus blir meg uunnværlig som frelser og herre.

Mark 6:31
Han sier da til dem: Kom med til et øde sted hvor vi kan være for oss selv, og hvil dere litt! For det var mange som kom og gikk, så de ikke engang fikk tid til å spise.
Luk 10:41-42
Men Herren svarte og sa til henne: Marta, Marta! Du gjør deg strev og uro med mange ting. Men ett er nødvendig. Maria har valgt den gode del, som ikke skal bli tatt fra henne.

Vil du la Herren få gi deg hvilen og den gode del i dag?

januar 26, 2010 at 12:57 pm Legg igjen en kommentar


Kategorier