Posts filed under ‘Den allvitende!’

Han som ER og som VAR og som KOMMER

Del 2
God lørdagsmorgen!
Har du noen gang lurt på hvordan Moses kunne vite så sikkert at alt det han skrev i 1.Mosebok var riktig? Både skapelsesfortellingen og den verdensomspennende vannflommen har jo arkeologer funnet fortalt på andre måter i andre sivilisasjoners mytologiske fortellinger. Kan vi da ikke også betrakte disse i 1.Mosebok som mytologi, slik mange teologer mener?

La oss se en gang til på v. 22 fra avsnittet i Jes.41 jeg siterte i forrige innlegg:
Fortell oss om de tidligere ting, så vi kan legge merke til det og lære utfallet å kjenne!
Herren presenterer seg her som den som kjenner de tidligere ting, fordi han er den som VAR – og som derfor kunne fortelle Moses om det alt sammen fra begynnelsen av, slik som han ville at Moses skulle skrive det ned.

Så enkelt kan svaret være på det tekstkritiske og historisk-kritiske arbeidet som teologene driver med og har brukt så mye tid og ressurser på i mange, mange år.
Men det er avhengig av at en tror at det er JHWH, Herren, som er den egentlige forfatteren av Bibelen.

Den vanlige måten å se dette på, er at de tidligere ting er blitt muntlig fortalt ned gjennom generasjonene helt fram til Moses. At det har vært en muntlig tradisjon med å bringe forhistorien videre, er uten tvil riktig. Men Moses ble avlevert av sine foreldre til Faraos datter etter at han var avvent, og ble i sin oppvekst opplært i Egyptens visdom, ikke i den bibelske. Og som voksen måtte han flykte fra Egypt til Midian. Først da han var åtti, kom han tilbake til Egypt for å føre sitt folk til Kanaan. Fra da av fikk han sine åpenbaringer fra Gud. Han kan selvfølgelig fra han var åtti ha fått forhistorien fortalt av sin bror Aron. Men personlig tror jeg heller det var slik at Gud underviste Moses om de tidligere ting, og at Han bad Moses skrive dem ned i lag med alt det andre han fikk beskjed om å skrive:

2M 34:27
Og Herren sa til Moses: Skriv nå du opp alle disse ord! For etter disse ord har jeg gjort en pakt med deg og med Israel.

La oss til slutt ta med enda noen ord fra Jes 41, versene 26-27:
Hvem har kunngjort dette fra begynnelsen, så vi kunne vite det? – fra fordums tid, så vi kunne si: Han har rett! Ingen har kunngjort noe, ingen har forkynt noe, ingen har hørt dere si noe.
Jeg er den første som sier til Sion: Se, se, der er de! ( de tidligere ting) – og som sender Jerusalem et gledesbud.

mars 12, 2011 at 9:29 am Legg igjen en kommentar

Han som ER og som VAR og som KOMMER

Del 1
I Åp.1:4 hilser Johannes de sju menighetene med nåde og fred fra ham som er og som var og som kommer. Med litt andre ord presenterer Kristus seg i Åp 22,13: Jeg er Alfa og Omega, den første og den siste, begynnelsen og enden.
Han som er og som var og som kommer, er også den som kan fortelle om det som er og som var og som kommer. Det kan ingen andre religioners guder gjøre.
Gjennom Jesaia sier Gud dette til avgudene:
Kom hit med deres sak, sier Herren. Kom fram med deres bevisgrunner, sier Jakobs konge. La dem komme fram med dem og kunngjøre for oss det som skal hende! Fortell oss om de tidligere ting, så vi kan legge merke til det og lære utfallet å kjenne! Eller la oss få høre de ting som skal skje! Kunngjør hva som skal komme heretter, så vi kan vite at dere er guder! Ja, gjør noe godt eller noe ondt, så vi med forundring kan se det alle sammen! Se, dere er intet, og deres gjerning er ingenting! En styggedom er den som velger dere. (Jes 41:21-24)

Vi har ei fortelling i 2.Sam.12 som illustrerer Guds allvitenhet i fortid, nåtid og framtid. Profeten Natan kommer til David, sendt av Herren. I ca. ni måneder har David gått med en uhyggelig synd på samvittigheten, som er i ferd med å bryte han ned sjelelig og legemlig. Etter å ha fortalt en lignelse som billedlig beskriver hva David har gjort, forteller Natan i detaljer, uten omsvøp, at Herren har sett alle Davids synder som han gjorde mot Batseba og hennes mann Uria og forsøkene hans på å skjule det alt sammen, forsøk som bare førte til mer synd.

Fordi Herren VAR, så han hva som skjedde og kan fortelle det NÅ! Men Gud ser også David i hans nåværende angerfulle situasjon mens Han gjennom Natan taler til ham. Derfor svarer Gud gjennom Natan slik når David bekjenner og sier Jeg har syndet mot Herren: – Så har også Herren borttatt din synd, du skal ikke dø. (2Sam 12:13)
Videre får vi vite hva som skal skje med David i framtiden. Også det beskriver Natan i detaljer. Fordi Herren er begynnelsen og enden, Han som er, som var og som blir, vet Han også hva som kommer til å hende David som en følge av hans synd. Gud viser dermed at Han er Herre over historien.

Herren har også vært i ditt liv. Han har sett ditt liv til minste detalj og det er umulig for deg å skjule noe for Ham. Er du en gjenfødt kristen ved tro på Jesus, så bekymrer det deg likevel ikke, for du vet at dine synder er gjort opp av Guds Sønn, da Han døde på korset. Du vet at Gud er blitt forlikt med deg ved Jesu Kristi offer. Du er Hans barn og er elsket av Gud som din Far. Derfor er du trygg og kjenner deg glad fordi han kjenner alt i ditt liv, både fortiden, nåtiden og framtiden, og du kan si med David i Sal 139:1-18:

Herre, du ransaker meg og kjenner meg.
Enten jeg sitter eller står opp, så vet du det. Langt bortefra forstår du min tanke.
Enten jeg går eller ligger, ser du det, du kjenner nøye alle mine veier.
For det er ikke et ord på min tunge – se, Herre, du vet det alt sammen.
Bakfra og forfra omgir du meg, du legger din hånd på meg.
Å forstå dette er for underlig for meg, det er for høyt, jeg makter det ikke.
Hvor skal jeg gå fra din Ånd, og hvor skal jeg flykte fra ditt åsyn?
Farer jeg opp til himmelen, så er du der. Og vil jeg rede mitt leie i dødsriket, se, da er du der.
Tar jeg morgenrødens vinger, og vil jeg bo ved havets ytterste grense,
så fører også der din hånd meg, og din høyre hånd holder meg fast.
Og sier jeg: La mørket skjule meg, og lyset omkring meg bli natt –
så gjør heller ikke mørket det mørkt for deg, natten lyser som dagen, og mørket er som lyset.
Du har skapt mine nyrer, du formet meg i mors liv.
Jeg priser deg fordi jeg er virket på forferdelig underfull vis. Underfulle er dine gjerninger, det vet min sjel så vel.
Mine ben var ikke skjult for deg da jeg ble virket i lønndom, da jeg ble formet så kunstferdig i jordens dyp*.
Da jeg bare var et foster, så dine øyne meg. I din bok ble de alle oppskrevet, de dagene som ble fastsatt da ikke én av dem var kommet.
Hvor dyrebare dine tanker er for meg, Gud! Hvor veldig er summen av dem!
Vil jeg telle dem, er de flere enn sand. Jeg våkner opp, og ennå er jeg hos deg.

mars 10, 2011 at 3:42 pm Legg igjen en kommentar

Telling av hodehår

Av naturen er jeg godt utrustet med hodehår. Hver gang jeg dusjer, samler jeg etterpå opp håret som er falt av og som ikke er gått i sluken, noen ganger mange hår andre ganger ikke så mange. Men hver gang er det noen hår jeg må samle opp. Jeg har aldri brydd meg om å telle dem. Og å telle dem som er igjen på hodet er en håpløs oppgave. Så det er ikke til å tenke på en gang.

Nå er det andre som har lite hår på hodet, så lite at det kan gå an for et dødelig menneske å telle dem, og noen har mistet alt håret. Men enten de er tellbare for oss eller ikke, så er det én som som både vet hvor mange som er borte og hvor mange som er igjen. Dette gir Jesus forsikring om til alle sine venner, de som har satt sitt håp til Ham:

Luk 12:6-7
Selges ikke fem spurver for to skilling? Og ikke én av dem er glemt hos Gud. Men til og med hvert hår dere har på hodet, er talt. Frykt ikke! Dere er mer enn mange spurver.

Kanskje får du en ukomplisert dag i dag. Men uansett hvordan den blir, gled deg over at Herren følger så nøye med deg at han til og med har rede på hvor mange hår du har igjen på hodet hver gang du har dusjet. Også det forteller hvor høyt han elsker deg, for Jesus sier dette for at du ikke skal la frykt eller engstelse overmanne deg. Du er mer verd for ham enn mange småfugler som han også sørger for! Fordi du har tatt din tilflukt til ham, hjelper han deg. Han gjør det også i dag!

januar 22, 2010 at 1:35 pm 1 kommentar


Kategorier