Posts filed under ‘Diakoni’

Fantastisk tur til Russland

Snorklipping for Barnebyen "Vårsol"

Fra 3. til 13. juni var jeg så heldig at jeg fikk være med Steinar Harilas gruppereise til Russland. Vi var 60 stykker til sammen, fra ungdommer i tenåringsalderen til dem over pensjonsalderen. Steinar hadde med to erfarne sjåfører foruten ham selv, Kjell Andersen fra Kristiansand og Jarl Eftestad fra Finsland. Disse skiftet om å kjøre bussen og kombibussen.

Stedene vi skulle innom var først Vyborg. Der besøkte vi Den lutherske kirken, Baptistkirken Agape-senteret, Barnesanatoriet og det jødiske samfunnet. Dernest reiste vi videre til Sovjetski, hvor vi besøkte Lada-senteret. Deretter Primorsk. Så gikk turen videre til St.Petersburg. Da vi nærmet oss, var det helt spesielt å se den vakre naturen langs Finskebukta og den flotte byen på andre siden av bukta. St.Petersburg er en vakker by og Russlands kulturelle hovedstad, med mange kanaler som er forbundet med elva Neva og øyene utenfor. Vi brukte en hel dag på sightseeing i byen, bl.a en times tur med en av kanalbåtene og omvisning i Eremitasjen (se lenke). Byen er absolutt verd et besøk, særlig om sommeren.

Våre ungdommer (seks jenter) fikk besøke fengsel nr. 5, et kvinnefengsel, sammen med tre fra styret, siden bare ni stykker fra gruppa fikk tillatelse til å slippe inn. Disse seks fikk en opplevelse de nok seint vil glemme, og de innsatte var veldig glad for besøket, særlig av de seks jentene, siden de var unge, noe mange av de innsatte kvinnene er.

"Vårsol", slik det skal bli

Torsdag 10. kjørte vi til Taitzy hvor vi markerte grunnsteinsnedleggelsen til Barnebyen «Vårsol». Det var feststemning og glede i kommunen. Borgermesteren i Gatsjinski distrikt Alexander Hudilainen, ordfører i Taitzy Ivanov og  borgermester i Taitzy Tamara Pavlova deltok på seremonien og de uttrykte stor takknemlighet forat Hjelp til Russland vil etablere barneby i Taitzy. Den ortodokse presten Fader Mihail var rørt og glad.  I grunnsteinen var det lagt inn en russisk og en norsk bibel, som skal være fundamentet for barnebyen. Dette rørte Fader Mihails hjerte. Det var flott at Bibelen ble brukt i en offentlig handling ,sa han. Fader Mihail ønsker å samarbeide for han synes det er svært viktig å gi hjelp til foreldreløse barn. Etter markeringen gikk vi noen hundre meter inn til sentrum av landsbyen hvor det først var en festmarkering som varte en time, med fremragende kunstneriske opptredener på en scene som bestod av sang og dans av barn og voksne før ”koret” vårt og Steinar Harila slapp til med sang, tale og innbydelse, slik vi hadde gjort det på alle stedene vi hadde vært.  

Fra St.Petersburg dro vi på vei mot Estland innom Nytt Liv Senteret i Kotly, bestående av tidligere stoffmisbrukere, noen av dem med familier. De har fått leie et tidligere militæranlegg hvor de bor, arbeider med jordbruk og husdyrhold og tar imot nye misbrukere som de prøver å rehabilitere og føre til frelse. En utrolig stor opplevelse å få møte dem.

Turen til Russland var i det hele en stor opplevelse for meg å få være med på og kan bare anbefales alle som ikke før har deltatt på Hjelp Russlands hjelpesendingsturer (se lenke). Det går to turer i året, en i juni og en i oktober-november.

Besøkene rundt på institusjonene og kirkene har både en diakonal og åndelig karakter, med frimodig innbydelse til å ta imot Jesus til frelse overalt. Det er en betingelse Steinar Harila alltid har stilt i forbindelse med den materielle hjelpen, at han også må få forkynne evangeliet til frelse. Disse to ting går hånd i hånd og har møtt respekt og velvilje også fra myndighetene på de lokale stedene, på fylkesplan og sentralt i Moskva, en mottakelighet som Steinar Harila og Hjelp til Russland er alene om å ha fått, noe som har med måten han arbeider på, og som Gud har velsignet.

Spesielt med dette arbeidet er også at alle innsamlede midler går uavkortet til de trengende i Russland, siden alt skjer på dugnad. Verken sjåførene eller Steinar og hans kone Alfhild tar lønn for arbeidet. De er pensjonister som ofrer seg helt for dette.

Barnebyprosjektet er det som nå først og fremst trenger midler. Vil du gi en gave til arbeidet er kontonr.: 30803271530. Anbefales!

juli 19, 2010 at 12:42 pm 1 kommentar


Kategorier