Posts filed under ‘Profeti’

RIBBENET

Onsdag 2.november

Ja, nå er det på tide med et nytt innlegg. Mange har vel den senere tid gitt opp å kikke innom bloggen min, siden ingen ting nytt blir skrevet. Men som jeg har sagt før – jeg må ha noe å skrive om, noe som ligger meg på hjertet å få gitt videre. Og i dag har jeg noe!

Overskriften er ikke et hebraisk ord, men så norsk som det kan bli. Det handler om noe vi alle har flere av i brystkassen, og hvilken profetisk betydning det har, det spesielle ribbenet vi møter i 1M 2:21-24. Der leser vi:
Da lot Gud Herren en dyp søvn komme over mennesket, og mens han sov, tok han ett av hans ribben og fylte igjen med kjøtt.
Og Gud Herren bygde av det ribben han hadde tatt av mannen, en kvinne, og førte henne til mannen.
Da sa mannen: Denne gang er det ben av mine ben og kjøtt av mitt kjøtt. Hun skal kalles manninne*, for av mannen er hun tatt.

For noen dager siden satt jeg hjemme en kveld og så et program på Lifestyle. Jeg er innom der av og til, selv om det er et adventistisk konsept som ligger bak denne kanalen. Jeg synes det er godt og interessant å høre mye av det som kommer der. Denne gang var det et program om kreasjonisme kontra evolusjonisme. Foredragsholderen kom mot slutten av programmet inn på ribbenet og hevdet at ribbenet hos oss mennesker er slik at om du opererer vekk en bit av det, så vokser benet ut igjen. Foruten ribbenet er det så vidt jeg vet bare en kroppsdel utenom som har den egenskapen. Det er leveren. Det fikk jeg greie på den gang moren min fikk leverkreft og fikk operert vekk den delen som var syk. Leveren kom til å vokse ut igjen, fikk vi vite.

Men nå er det ribbenet.
I morges da jeg lå i sengen og enda var i grenselandet mellom søvn og våken tilstand drømte jeg om hva Gud gjorde for oss i Kristus, i form av et bilde. Jeg så for meg oss mennesker som en haug med pianoer som Gud samlet til et St.Hans-bål og tente på fordi de ikke kunne repareres. I stedet bygde Gud et flygel og lot det gjelde for alle disse pianoene som ble til aske. Da jeg kom ut på badet for å stelle meg, levde dette ”synet” ennå i meg. Men jeg syntes ikke bildet passet helt fullkomment på det Gud gjorde for oss i Kristus. Det var da dette med ribbenet tok form hos meg og jeg begynte å ane den åndelige betydningen i det siterte bibelverset.

Guds ord er et profetisk ord. Gud taler sitt ord i bilder, selv om bildene er fullt ut virkelige og har skjedd i historien. Gud skapte mennesket i sitt bilde, som mann og kvinne, og satte det i Edens hage til å dyrke den. Etter syndefallet følger så menneskenes historie, og den er hele tiden en parallell historie mellom den slekt Gud utvelger seg som sin, troens slekt, og den han forkaster, vantroens slekt. Alt dette skjer virkelig i historien og åpenbares gjennom folket Israel og dets historie. Den åndelige virkeligheten som beskrives gjennom historiens tildragelser kulminerer i Golgatahendelsen, der Kristus Jesus, Guds Sønn ved Guds vilje tar på seg og soner all verdens synd og Gud samtidig i det veldige som der skjer gir Satan, Guds fiende, dødsstøtet. For Jesus står opp fra de døde som en førstegrøde og sender sine disipler ut i verden med forkynnelsen av det gode budskapet om frelsen og det evige liv som Jesus har gjort mulig ved sin stedfortredende død og oppstandelse. Så følger misjonshistorien. Den åndelige fortellingen ligger i og under denne ytre historien. La oss ta et eksempel:

Mange mennesker synes syndefallsberetningen er komisk. Eva spiser et eple og bringer ved det forbannelse over hele menneskeslekten. Det høres latterlig ut og folk vender seg bort fra hele Bibelen i det de betrakter den som eventyr og legender. Men for det første, står det ikke at det var et eple. Det står ikke noe om hvilken frukt det var i det hele tatt. Og det er nok ikke tilfeldig. Hensikten er nemlig ikke at vi skal spekulere i hva slags frukt det var, men at vi skal forstå den åndelige virkeligheten som ligger under det som skjedde. Slik er det også med ribbenet.

For den menneskelige fornuft synes det latterlig at Gud skulle bygge kvinnen av ett av mannens ribben. Hvorfor kunne Han ikke gjøre det på samme måten som med mannen. Vel, ribbenet vokste ut igjen og Kain, Abel og Set og de øvrige navnløse barna ble født med feilfrie antall ribben pga. de nedarvede genene. Alt det er forståelig. Men hvorfor gjorde Gud dette kunstverket med Eva på den måten Han gjorde det? Fordi det har et åndelig innhold som er av verdensvid betydning. Gjennom denne skapelsen av Eva har Gud billedlig vist hvordan Han ville frelse verden. Det er saken. Og det er bare ved Guds Ånd og kunnskapen om Guds frelsesplan i Kristus som vi finner i NT, at vi kan forstå det. Paulus taler om HEMMELIGHETEN i Kristus. Den var skjult, men er nå blitt åpenbart ved hans apostler. Det er mange slike hemmeligheter i Bibelen. Gud har laget det slik, for at det skal være skjult for vantroen, men bli forstått av troen.

Når dere leser det, vil dere kjenne min innsikt i Kristi hemmelighet. Den var ikke i tidligere tidsaldre gjort kjent for menneskenes barn
slik som den nå er blitt åpenbaret for hans hellige apostler og profeter ved Ånden Ef 3:4-5

På den tid tok Jesus til orde og sa: Jeg priser deg, Far, himmelens og jordens herre, fordi du har skjult dette for de vise og forstandige, men åpenbaret det for de umyndige. Matt 11:25

Disiplene kom da til ham og sa: Hvorfor taler du til dem i lignelser?
Han svarte dem og sa: Fordi dere er det gitt å få kjenne himlenes rikes hemmeligheter, men dem er det ikke gitt. Matt 13:10-11
Derfor taler jeg til dem i lignelser. For de ser, og likevel ser de ikke. De hører, og likevel hører de ikke, og forstår ikke.
På dem blir Jesajas profeti oppfylt som sier: Dere skal høre og høre, men ikke forstå, se og se, men ikke skjelne. For dette folks hjerte er blitt sløvt, og med ørene hører de tungt, og sine øyne har de lukket til, så de ikke skal se med øynene eller høre med ørene og forstå med hjertet, og omvende seg så jeg kunne få lege dem.
Men dere – salige er deres øyne fordi de ser, og deres ører fordi de hører. Matt 13:13-16

Til den som ”hører”, sier Jesus:
Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det bli lukket opp for dere. Matt 7:7
Og gjennom Jesaia sier han:
Jeg vil gi deg skatter som er skjult i mørket, og rikdommer som er gjemt på lønnlige steder, så du kan vite at jeg er Herren, som kalte deg ved navn, Israels Gud. Jes 45:3

Den skjulte Skatten i det vi nå snakker om, er Jesus!
For den skjulte Skatten i ribbenet er Ham:
Adam og Eva er forbilder på Kristus og menigheten. (Rom.5:14; 1Kor 15:45). Slik Eva ble skapt av Adam og hadde sitt liv av ham, slik skapes Kristi menighet av Kristus og har sitt liv av Ham. Det kristologiske forbildet i 1Tim 2:13-15 kan vi da tyde slik:
For Adam (Kristus) ble skapt først, deretter Eva (Kristi menighet). Og Adam (Kristus) ble ikke dåret, men kvinnen (menigheten) ble dåret og falt i overtredelse. Men hun (menigheten) skal bli frelst gjennom sin barnefødsel (Kristus, født av en kvinne), så sant de holder ved i tro og kjærlighet og helliggjørelse, med sømmelighet..

Ribbenet som Eva ble skapt av er altså forbilledlig Kristus!
For at Eva skulle bli skapt, lot Gud det komme en dyp søvn over Adam. Ordet som er brukt for søvn her, er det ord som brukes om en bevisstløs tilstand, forbilledlig om en som er død. Slik måtte Kristus dø for å gi verden liv!
Dette var for hver den som lengter etter syndenes forlatelse, liv og salighet hos Gud, og det mottas i tro.
1M 2:22-23
Og Gud Herren bygde av det ribben han hadde tatt av mannen, en kvinne, og førte henne til mannen. Da sa mannen: Denne gang er det ben av mine ben og kjøtt av mitt kjøtt. Hun skal kalles manninne (på hebraisk heter mann isj, kvinne heter isja) for av mannen er hun tatt.
Joh 6:51
Jeg er det levende brød som er kommet ned fra himmelen. Om noen eter av dette brød, skal han leve i evighet. Og det brød som jeg vil gi, er mitt kjøtt, som jeg vil gi for verdens liv.

Joh 3:27-29
Johannes svarte og sa: Et menneske kan ikke få noe, om det ikke blir gitt ham fra himmelen. Dere er selv mine vitner at jeg sa: Jeg er ikke Messias! men: Jeg er utsendt foran ham. Den som har bruden, han er brudgommen. Men brudgommens venn, som står og hører på ham, er full av glede over å høre brudgommens røst. Denne min glede er nå blitt fullkommen.

november 2, 2011 at 12:44 pm Legg igjen en kommentar

DOMMEDAG

Harold Camping, leder av en konservativ kristen gruppe i USA forutsa at dommedag ville skje 21.mai i år. Slik omtalte en av våre landsdekkende medier denne mannen. Altså ”leder av en konservativ kristen gruppe”! Det er nok rettere å si at denne konservative gruppen heller var svermerisk og forførerisk. Hadde mannen vært sunn og ærlig, hadde han innrømt og bekjent at han hadde tatt feil og sagt at han aldri mer skulle forutsi noen dommedagsdato. I stedet fant han på ei forklaring og kom med en ny dato da det skulle skje, nemlig 21.oktober. Denne mannen er (hvis han fremdeles lever – noen påstår at han døde like etter 21.mai) ikke av sannheten. Jesus sa til Pilatus:

Hver den som er av sannheten, hører min røst. (Joh 18:37)  Hva har så Jesus sagt om dommens dag? Jo, dette:

Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal slett ikke forgå. Men denne dagen eller timen kjenner ingen, ikke engang englene i himmelen, ikke engang Sønnen, men bare Faderen. Mark 13:31-32

Han var hellig overbevist, sa Aftenposten om Camping. Ja, det er et vanlig munnhell å si sånn. Men skal en ta uttrykket alvorlig for det det er, må en si: Ja, han var sikkert overbevist, men langt fra hellig overbevist. Han var vanhellig overbevist. Det blir mer korrekt.

Camping er ikke den første som har forsøkt seg på dette, men alle har selvfølgelig tatt feil. Jesus formaner sine disipler til edruelighet. Og de av apostlene som har skrevet brevene i NT, har igjen og igjen formant de kristne menighetene til det samme.

Forførelsen kommer ifra Satan. Og mottakeligheten for forførelse er sterk i den falne menneskenaturen. Den er en del av arvesynden vi har arvet ifra Adam og Eva, de første som lot seg forføre.

Matt 18:6-7  Men den som forfører én av disse små som tror på meg, for ham var det bedre om en kvernstein ble hengt om halsen på ham og han ble senket i havets dyp. Ve verden for forførelser! For forførelser må komme, men ve det menneske som forførelsen kommer ved!

mai 31, 2011 at 11:53 pm Legg igjen en kommentar

For at profetenes skrifter skulle bli oppfylt

Fortsatt God Påske! Ønsker i dag å hilse med et ord fra Matteus som understreker en sannhet jeg skulle ønske at vi som kristne var enda mer opptatt av, nemlig: Bibelens sannhet

Matt 26:56
Men alt dette er skjedd for at profetenes skrifter skulle bli oppfylt. 

Dette var Jesu ord til dem som kom for å gripe ham.

Etter oppstandelsen ville ikke Tomas tro før han fikk kjenne på Jesus og sårene hans. Da så Jesus åpenbarte seg for disiplene mens Tomas var til stede, sa Jesus til ham:
Rekk din finger hit, og se mine hender. Og rekk din hånd hit, legg den i min side, og vær ikke vantro, men troende! Tomas svarte og sa til ham: Min Herre og min Gud! Jesus sier til ham: Fordi du har sett meg, tror du. Salige er de som ikke ser, og likevel tror. (Joh 20:27-29)

Hva tror de som de ikke ser? Jo, selvfølgelig Skriftene, Bibelen, Guds profetiske ord. Noe annet kan det ikke være. Det stod jo skrevet at han skulle stå opp og Jesus hadde selv sagt det.
Det Jesus vil si er at det ikke er mange som får se ham fysisk med sine øyne, men troen er heller ikke avhengig av det så lenge den har Guds ord og løfter å holde seg til.

Gjennom hele sin virksomhet var Jesus bundet av en eneste ting: Å fullføre alt det som stod skrevet om ham. Min mat er å gjøre min himmelske Fars vilje, sa han. Og sin Fars vilje fant han i de profetiske forutsigelser om seg. Jesus var i sannhet en troende. Han trodde fullt og fast på Skriftene og levde etter dem.

Jesu forsoningsverk for oss som han fullbrakte i Påsken, fullbrakte han etter Skriftene, dvs. nøyaktig etter det som stod skrevet. Jesus kunne ikke vike en tøddel fra det som stod skrevet. Og alt skjedde som det var forutsagt.

Det forteller oss følgende: For det første hvor sant Guds Ord er. Det er til å stole på, fullt ut. Det har vist seg sant ved å gå i oppfyllelse. For det andre hvor troverdig det derfor er. Ingenting bør styrke oss mer i troen på Jesus enn at alt det som skjedde med han, var forutsagt. For det tredje at å tro Guds ord om ham bringer en erfaring av ham, slik at en kan si: Jeg vet at Jesus lever! (Matt 11:25)

Hadde de som grep Jesus vært Bibel-troende, så hadde de ikke tatt han til fange, behandlet han slik de gjorde og korsfestet han:
Denne visdom kjente ingen av denne verdens herrer. For hadde de kjent den, da hadde de ikke korsfestet herlighetens Herre.1Kor 2:8

Visdom får vi ved å tro Guds ord og la det få virkning for livet.
For hadde dere trodd Moses, så hadde dere trodd meg. For det er meg han har skrevet om. (Joh 5:46) Men fordi Gud på forhånd visste hvordan han ville bli mottatt, fikk Gud profetene til å skrive det i forveien, for at de som korsfestet ham, ikke skulle ha noen unnskyldning for sin vantro og sin henrettelse av Jesus.

Likevel gikk det slik Gud ville med Jesus. For han skulle sone våre synder og slik åpne Guds paradis for alle dem som tror. Så til Tomas og til oss andre lyder det: Salige er de som ikke ser og likevel tror! Altså som tror Bibelens ord om Jesus!!

La oss derfor holde fast på Ordet i mot alt det vi føler, og mot alle vantroens om og men. Kristus er oppstanden etter Skriftene!

*********************************

Visdomsbøkers ord Svinn som stjerner bleikt mot dag. Men i Herrens  bok Sol til verdsens endar renn, Strålar, viser sannings veg, Den som apostlane før oss gjekk.

Du vårt vesle vit Gruvlar over sannings djup I apostlars ord. Men når leitande vi bed, Opnar Anden Herrens veg, Den som dei truande før oss gjekk.

Å du livsens ord – Sannings ljos og kjærleiks veg I den nye pakt! Først når vi får vegen gå, Kan vi sanninga forstå, Følgje dei sæle som før oss gjekk!

SB nr.594

april 5, 2010 at 11:23 am Legg igjen en kommentar

Sol og måne som profetiske tegn

I 1M 1:14 leser vi følgende: «Og Gud sa: La det bli lys på himmelhvelvingen til å skille mellom dagen og natten.» Så fortsetter det:  De skal være til tegn som fastsetter tider og dager og år».

«Tegn som fastsetter tider.»
Når det står tider i tillegg til dager og år, synes det å peke på bestemte tidspunkt i historien. Mark Biltz, pastor i El Shaddai Ministries (se lenke) i Bonney Lake, Wash, har undersøkt sol- og måneformørkelser med henblikk på tider, for å finne ut om det er noe sammenfall mellom formørkelsene og spesielle hendelser i historien. Følgende er hentet fra et intervju du kan finne på Podfeed.net (se lenke) datert 5/7-2008 (oversatt av meg):

”DETTE ER VELDIG VIKTIG! MÅ BLI LEST NÅ! ENDETIDENS NEDTELLING!Gud ønsker at vi skal se på den bibelske kalenderen”, sier Mark Biltz, pastor i El Shaddai Ministries i Bonney Lake, Wash. ”Årsaken til at vi trenger å legge merke til dette er at Han vil signalisere sin tilsynekomst. Men det er noe annet vi også trenger å legge merke til, og det er de bibelske helligdagene.”

I et videointervju på ’The Prophecy in the New’s webside, sier Biltz at han har drevet med å studere profetier som fokuserer på sol og måne, i det han har gått tilbake til 1.Mosebok hvor det slås fast at lysene på himmelvelvingen skal være tegn som fastsetter dager og år (1M1:14)

Tetrad-figur

Han noterte seg et merkelig fenomen, nemlig fire etterfølgende måneformørkelser, kjent som tetrad. Han sier at i løpet av dette århundre vil tetrad opptre minst seks ganger. Men det interessante er at den eneste rekken av fire etterfølgende blod-måneder som faller sammen med høstens tempelinnvielsesfest (Succoth) og Guds hellige påskedager om våren (Pesach) skjer i 2014-15. ”Det faktum at det ikke inntreffer igjen i vårt århundre, synes jeg er meget betydningsfullt”, forklarer Blitz. ”Så undersøkte jeg det forrige århundret, og tro meg eller ei, siste gang det opptrådte fire etterfølgende måneformørkelser, var i 1967 -68, i forbindelse med Israels gjenerobring av Jerusalem.”

Han begynte så å legge merke til et mønster av tetrader: ”Hva som er betydningsfullt for meg er at neste gang du finner fire etterfølgende blodrøde måner før 1967, var rett etter at Israel ble en nasjon i 1948, nemlig 1949-50 under tempelinnvielsesfesten og i påsken. Det var ingen astronomiske tetrader, verken i det syttende, sekstende eller femtende århundre.. I det fjortende var det seks, men ingen av dem falt på Pesach eller Succoth.”

Da han sjekket solformørkelse, fant Biltz to – den ene kommer på Rosh Hashanah (Yom Teruah), den første dagen i den hebraiske syvende måned, tishrei (sept/okt.) som kalles basunenes høytid, som innleder angerens dager på den jødiske religiøse nyttårsdagen, Den andre kommer på den jødiske påskedag, pesach (mars/april). Begge disse finner sted i 2014-15.

Min kommentar: Når det gjelder  disse tre høytidene som Biltz omtaler i forbindelse med sol- og måneformørkelsene: Pesach (påskehøytiden), Yom Teruah (basunhøytiden) og Sukkot (tempelinnvielsesfesten el. løvhyttefesten) så kan du på Watchman International (se lenke) finne Lars Enarsons beskrivelse av disse – den historiske, religiøse og profetiske betydning. Ikke minst den profetiske er interessant i forb. med Mark Biltz sine oppdagelser. 

Dersom du klikker på linken: «Mens vi venter, temaoversikt» – under temaet «Annet II» – finner du to interessante artikler om tydning av stjernebildene ut fra den bibelske forståelse. Anbefales! Likeens anbefaler jeg å åpne linken «Hubblesite». Der finner du Guds signatur i stjernetåkene. Guds allmakt og evangeliet skinner klart og sterkt imot oss via hubbleteleskopet.

Vi har åpenbart kort tid igjen til det som gjenstår av det profetiske ord i Den Hellige Skrift, oppfylles. Det er tid for deg og meg å våkne opp, for det lyder et rop i natten:  Se, brudgommen kommer! Gå ham i møte! Matt 25:6 

november 21, 2009 at 3:56 pm Legg igjen en kommentar


Kategorier